21 reviews
4,3/5
Ontdek meer

Elektriciteitskeuring

Nazicht is belangrijk

Elektriciteit is een onmisbare bron van energie. Een elektrische installatie in een optimale staat garandeert u gebruikszekerheid en veiligheid. Dit vereist een regelmatig nazicht van de elektrische installaties, een elektriciteitskeuring wordt dan ook verplicht opgelegd door de overheid.


Een elektrische installatie dient te voldoen aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie, kortweg het AREI. Het AREI legt op wanneer er een elektriciteitskeuring dient te gebeuren bij de verschillende soorten elektrische installaties.

Elektriciteit is een onmisbare bron van energie.

Elektriciteitskeuring voor bedrijven

Voor bedrijven worden heel wat verplichtingen opgelegd betreffende de elektriciteitskeuring. Volgende elektriciteitskeuringen moeten verplicht uitgevoerd worden en daar kan OCB u verder mee helpen:

 • Keuring van de laagspanningsinstallatie
  • Indienststellingsonderzoek van de elektrische laagspanningsinstallatie
  • 5-jaarlijkse periodieke elektriciteitskeuring
  • Assistentie bij risicoanalyse van de laagspanningsinstallatie
 • Keuring van de hoogspanningscabine
  • Indiensstellingsonderzoek van de elektrische hoogspanningscabine
  • Jaarlijkse elektriciteitskeuring van de hoogspanning
  • Assistentie bij risicoanalyse van de hoogspanningscabine
  • Uitschakeltest van de hoogspanningsrelais
 • Thermografisch onderzoek van de elektrische installatie
 • Keuring werfkast voor deze kan worden aangesloten op het net
OCB doet de elektriciteitskeuring voor laagspanning en hoogspanning voor particulieren, bedrijven en installateurs.
Elektriciteitskeuring voor bedrijven en installateurs

Elektriciteitskeuring voor installateurs

Installateurs van huishoudelijke elektrische installaties moeten na het aansluiten van een nieuwe installatie een keuring aanvragen bij een controle organisme. De elektriciteitskeuring is nodig om een aansluiting te krijgen op het net door de netbeheerder. De elektriciteitskeuring dient niet alleen te gebeuren bij een nieuwe installatie, maar ook op een installatie waar een wijziging of uitbreiding heeft plaatsgevonden.

Overige elektriciteitskeuringen

Naast de meest frequente elektrische installaties kan OCB ook nog andere elektriciteitskeuringen uitvoeren:

 • Kermisinstallaties
 • Beursstanden
 • Bliksemafleiders
 • Elektrische medische toestellen
 • Elektrische installatie van een werfcontainer
 • Stroomgroep
Staat de elektriciteitskeuring die u zoekt niet in bovenstaande lijst. Neem dan contact op met onze diensten en wij zoeken naar een geschikte oplossing.
Wij staan steeds klaar voor u.