33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Missie

Het is de ambitie van OCB om steeds de meest toegankelijke keuringsorganisatie in de markt te zijn. ‘Vooruitstrevend’, ‘kwalitatief’, en ‘servicegericht’ zijn daarbij onze belangrijkste kernwaarden. We leggen ons niet alleen toe op de technische uitvoering van opdrachten, maar willen een absolute meerwaarde zijn voor onze klanten vanuit het advies, de expertise en de totaaloplossing die we bieden. Bij OCB staat klantgerichtheid centraal; u telt. En onze medewerkers? Zij zijn hierbij ons boegbeeld.

 

 

OCB, wat is dat?

Sinds 1962 is OCB het controleorganisme voor alle keuringen. Ons doel? Een keuringsorganisme zijn voor alle wettelijke en kwalitatieve veiligheidscontroles, en bovendien onze klanten een integrale kwaliteitsgarantie bieden. OCB streeft ernaar te voldoen aan de kwalitatief hoogstaande en ambitieuze verwachtingen van onze klanten. Zowel voor bedrijven als voor particulieren staan wij steeds paraat; uw veiligheid is niet voor niets onze zorg.

‘Vooruitstrevend’, ‘kwalitatief’, en ‘servicegericht’ zijn daarbij onze belangrijkste kernwaarden.

Kwaliteit troef

OCB streeft naar kwaliteit, zowel voor onze klanten als van onze medewerkers. Daarom jagen wij voortdurend verbetering na. De beste kwaliteit vindt u bij OCB. En ook voor een eerlijke prijs. Om deze claim te realiseren, zetten we maximaal in op innovatie en efficiëntie.

We kunnen ons geen fouten permitteren en vinden dat we een voorbeeldfunctie vervullen in de maatschappij.

Onze mensen

Onze werknemers zijn ons boegbeeld. Samen investeren we in opleidingen en groei om zo de uitdagingen van de toekomst aan te pakken. We ontwikkelen de hard skills van onze mensen maar ook de soft skills. Want wij verkopen geen keuringen, wel relaties van zekerheid en vertrouwen.

 

Expertise alom

Dat wij bekwaamheid en expertise in huis hebben om alle keuringen en veiligheidsopdrachten correct en veilig uit te voeren, beschouwen we als een evidentie.

We leggen de lat hoog, voor onszelf en onze omgeving. We kunnen ons geen fouten permitteren en vinden dat we een voorbeeldfunctie vervullen in de maatschappij.

 

OCB is er voor…

 • Keuring en controle voor bedrijven
 • Particuliere keuring en controle
 • Opleidingen
 • Veiligheidscoördinatie
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.