Missie en visie

OCB is een vooruitstrevend, kwalitatief en servicegericht controle organisme. We leggen ons niet louter toe op de technische uitvoering van opdrachten, maar we bieden totaaloplossingen aan onze klanten waarvoor we een echte meerwaarde willen betekenen.

 

Onze medewerkers zijn hierbij ons boegbeeld. We creëren voor hen een werkomgeving waar ze fier op kunnen zijn. We geven hen mogelijkheden om zich professioneel te ontplooien om zo samen met OCB te groeien en de uitdagingen van de toekomst met plezier te kunnen aangaan.

 

 

Beleidsverklaring

OCB streeft er naar te voldoen aan kwalitatief hoogstaande en ambitieuze verwachtingen, zowel van de klanten als van haar medewerkers, waardoor we voortdurend zoeken naar mogelijke verbeteringen.

 

Voor de klanten is ons kwaliteitssysteem volgens NBN EN ISO 17020 een garantie voor een professionele dienstverlening, gestoeld op ter zake geldende wets- en reglementaire bepalingen en technische voorschriften, voor de activiteiten en diensten welke verder beschreven worden. De drijfveren voor die toegevoegde waarde zijn onze zin voor innovatie, zoals digitalisering, en de slagzinnen “De beste kwaliteit, voor de beste prijs” of “Uw veiligheid… onze zorg”.

 

Voor OCB gaat de toegevoegde waarde hand in hand met de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. Daarom streven we een grote betrokkenheid en motivatie na, en is de permanente verhoging van het (arbeids-)welzijn van al onze medewerkers, even onmisbaar als vanzelfsprekend. We zorgen dat al onze medewerkers de beste opleiding in een ruime omkadering krijgen, waar ze tegelijk genieten van collegialiteit binnen een team als van autonomie, afgestemd op ieders capaciteiten en motivatie. Zodoende verzorgen onze medewerkers een rechtstreeks en persoonlijk contact met de klant, waarbij een vlotte, correcte en objectieve dienstverlening voorop staat.

 

De directie neemt vooral een oriënterende en ondersteunende rol op, zodat steeds vakbekwame medewerkers en kwalitatief aangepaste apparatuur en middelen, op de meest gepaste en efficiënte manier ingezet worden.

 

De directie beoordeelt voortdurend of de gestelde doelstellingen van deze beleidsverklaring en het kwaliteitssysteem worden behaald, en stuurt deze bij waar nodig.

 

Zij schenkt tevens de nodige aandacht aan de persoonlijke veiligheid van haar medewerkers waarbij wij te allen tijde milieu- en materiële schade trachten te voorkomen.

 

Zij stelt een kwaliteitsmanager aan die instaat voor de coördinatie, de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van het kwaliteitssysteem.

 

Het kwaliteitshandboek beschrijft de structuur en opbouw van onze organisatie en herneemt de betrachtingen van de directie in de verschillende stappen van het ontwikkelen van onze diensten.

Wij staan steeds klaar voor u.
keuring controle keuringsorganisme keuring elektriciteit gaskeuring
keuring controle keuringsorganisme keuring elektriciteit gaskeuring