33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Elektriciteitskeuring van uw installatie

U staat er niet altijd bij stil, maar de keuring van uw elektriciteit is in verschillende gevallen erg belangrijk. Gaat u voor het eerst elektriciteit laten aanleggen of verkoopt u uw huis? In beide gevallen bent u verplicht tot een elektriciteitskeuring.

Enerzijds zijn er de elektrische installaties die in werking werden gesteld vóór 1 oktober 1981. Anderzijds hebben we de elektrische installaties die hierna aan het net werden aangesloten. In beide gevallen is er een andere soort elektriciteitskeuring aan de orde.

 

De elektriciteitskeuring van uw installatie mag enkel uitgevoerd worden door een erkend controleorganisme zoals OCB. Hebt u na de keuring een negatief verslag? Dan volgt er een nieuwe keuring van uw elektrische installatie. Dit staat allemaal vastgelegd in het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties, of AREI.

 

Elektriciteitskeuring bij installaties voor 1 oktober 1981

Verkoopt u uw huis en hebt u een installatie waarmee u werkte vóór 1 oktober 1981, dan bent u verplicht deze elektrische installatie te laten keuren. Ook bij elke belangrijke wijziging of uitbreiding van uw elektrische installatie is een keuring van uw elektriciteit noodzakelijk. Wilt u uw bestaande aansluiting laten verzwaren? Vergeet dan eveneens geen elektriciteitskeuring aan te vragen. Na de keuring ontvangt u een keuringsattest. Dit hebt u nodig om uw woning te kunnen verkopen. Het mag zowel positief als negatief zijn. Een negatief verslag houdt namelijk de verkoop niet tegen. De enige vereiste is het bezit van het attest. Is uw keuring negatief? Dan moet er binnen de 18 maanden na de verkoop van uw huis een nieuwe keuring uitgevoerd worden. Gedurende die 18 maanden hebt u de tijd om de elektrische installatie conform de voorschriften uit te voeren. Is de keuring positief? Dan ontvangt u een gelijkvormigheidsverslag. Beschikt u al over een gelijkvormigheidsverslag? Dan hebt u in principe geen keuring meer nodig.

Bij de keuring van de elektriciteit moet de aanvrager van de keuring in het bezit zijn van een eendraadsschema van de elektrische installatie, een situatieschema en de EAN-code.
Indien u twijfelt over de veiligheid van uw elektriciteit, aarzel dan niet een controle aan te vragen bij één van onze specialisten.

Elektriciteitskeuring bij installaties na 1 oktober 1981

Werd uw elektrische installatie na 1 oktober 1981 in gebruik genomen? Dan moeten deze installaties worden gekeurd volgens het AREI vóór ingebruikname. Bij een verzwaring, uitbreiding of belangrijke wijziging van deze elektrische installatie moet ook een aanvraag tot elektriciteitskeuring worden ingediend. Hierbij moet u als aanvrager, een ééndraadsschema van de installatie, een situatieschema en de EAN-code ter beschikking hebben. Na de eerste keuring gebeurt er een periodieke elektriciteitskeuring om de 25 jaar.

Verkoopt u uw woning? Dan volstaat het als u het attest van de eerste keuring of de herkeuring indient. Hebt u dit attest niet, dan kan de verkoop van uw woning niet doorgaan.

 

Twijfelt u over de veiligheid van uw elektriciteit? Contacteer OCB voor al uw vragen. Wilt u eerst meer lezen over het keuren van uw elektriciteit? Lees dan de brochure over elektriciteitskeuring, keuring bij overdracht van eigendom en de brochure van het AREI.

Wij staan steeds klaar voor u.