33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Een waterkeuring voor helder drinkwater

Meer en meer wordt er bij gezinnen thuis regenwater gebruikt voor allerlei verschillende doeleinden. Om proper drinkwater in uw huis te blijven garanderen, is de keuring van de binneninstallatie voor drinkwater ontstaan.

 

De keuring gebeurt in opdracht, toezicht en verantwoordelijkheid van AQUAFLANDERS.

Waarom is een waterkeuring noodzakelijk?

Drinkwaterbedrijven werken de klok rond om proper en kwaliteitsvol drinkwater te voorzien voor Vlaamse gezinnen. Daarom bestaat er een reglement voor de huishoudelijke installatie voor drinkwater bij u thuis. Bij elke bouwvergunning die wordt uitgedeeld, wordt het plaatsen van een regenwaterput, en het gebruik van dit water, dan ook meestal verplicht.

 

Wanneer de leiding van uw regenwater niet juist wordt aangesloten, brengt dit jammer genoeg negatieve effecten met zich mee. Zo vermindert de drinkwaterkwaliteit in uw woning, en vele andere woningen die hiermee in contact komen door de terugstroming van het distributienetwerk. Een waterkeuring is dus noodzakelijk om uw gezin en andere gezinnen te beschermen tegen bacteriën uit besmet regenwater. OCB voert graag deze waterkeuring voor u uit. Onze experts controleren waar het fout loopt tussen het regen- en drinkwatercircuit.

Bij de bouw van een woning is water noodzakelijk, daarom wordt er vaak een ééntapsaansluiting geplaatst waar een waterkeuring bij moet plaatsvinden.
Waterkeuring van een voorlopige ééntapsaansluiting

Welke waterkeuring is voor u van toepassing?

Diende u een bouwvraag in na 1 januari 2004, dan moet u een waterkeuring aanvragen. Iedereen die een renovatieaanvraag deed vanaf 1 juli 2004 moet ook zo’n keuring laten uitvoeren.

Als er tijdens de bouw van uw woning een installatie met één tappunt werd geïnstalleerd, bent u verplicht om een waterkeuring aan te vragen. Binnen de twee jaar na deze ‘ééntapskeuring’, volgt een basiskeuring. De ééntapskeuring is namelijk maar twee jaar geldig. Als u deze basiskeuring niet laat uitvoeren, moet er om veiligheidsredenen een nieuwe keuring aangevraagd worden.

Hebt u geen ééntapsinstallatie en is de binneninstallatie van uw huis of appartement volledig afgewerkt, dan moet u enkel een basiskeuring aanvragen. Om de waterkeuring efficiënt uit te voeren, moet u wel beschikken over warm water, een centrale verwarming, een toilet, een bad of douche, een keukenkraan en een lavabo. Naast deze elementen moet u ook beschikken over enkele documenten. Een situatieschema of stroomkringschema volgens de NBN EN 806-1 norm zijn vereist én een lijst met de aangesloten toestellen. Deze documenten dienen in drievoud te worden opgesteld: een exemplaar voor de keurder, een voor de waterleverancier en eentje voor uzelf.

 Om een goedgekeurde waterkeuring te hebben, moeten er een minimum aantal toestellen aangesloten zijn.
Een kraan is één van toestellen die aangesloten moet zijn.

Wat na de waterkeuring?

Voldoet uw installatie aan de normen van de waterkeuring, dan ontvangt u een positief keuringsverslag, ook wel een conformiteitsverslag genoemd. Hierna mag de watermaatschappij de installatie in gebruik stellen. Bij een negatief verslag mag de installatie niet worden gebruikt tot de inbreuken worden hersteld. Hierna volgt een nieuwe keuring.

 

Wilt u een waterkeuring laten uitvoeren? Neem contact op met OCB voor een afspraak of advies en download alvast uw toestellenlijst.

Extra documenten:

 

Bent u ontevreden over een keuring door een (door AquaFlanders erkende) keurder? Dan moedigen we u in eerste instantie aan om in dialoog te gaan met onze medewerker. Komen jullie er niet uit, dan kan u via de website van AquaFlanders (www.aquaflanders.be) een klacht indienen.

Wij staan steeds klaar voor u.