24 reviews
4,4/5
Ontdek meer

Waterkeuring

Waarom moet er een waterkeuring plaatsvinden voor een binneninstallatie?

Drinkwaterbedrijven in Vlaanderen zorgen er al een heel lange tijd voor dat ze kwaliteitsvol water leveren aan de gezinnen. Om dit te blijven garanderen werd er een technisch reglement voor binneninstallaties voor drinkwatervoorziening uitgewerkt. Deze wetgeving werd in het leven geroepen door de toename van het gebruik van hemelwater in de woning. Het plaatsen van een regenwaterput en het gebruiken van dit hemelwater wordt verplicht opgelegd bij elke bouwvergunning die wordt uitgereikt. Door de toename van het gebruik van regenwater in de woning is het risico voor rechtstreekse verbindingen met de drinkwaterleidingen de laatste jaren sterk toegenomen.

 

Wanneer de leidingen van het hemelwater niet werden aangesloten zoals het zou moeten, dan kan dit enorme risico’s inhouden voor de drinkwaterkwaliteit in uw eigen woning, maar ook voor andere gebruikers via terugstroming in het ditributienet. Een waterkeuring, dat eventueel door een keuringsorganisme wordt uitgevoerd, moet de wanverbindingen tussen het regenwatercircuit en de drinkwaaterbinnenshuisinstallatie voorkomen.

 

 

Wie moet een waterkeuring aanvragen?

Iedereen die een bouwaanvraag voor nieuwbouw na 1 januari 2004 heeft ingediend, moet een waterkeuring aanvragen. Bij een aanvraag voor een renovatie vanaf 1 juli 2004 moet ook een waterkeuring worden aangevraagd.

Verschillende waterkeuringen

Eéntapskeuring

Wanneer er tijdens de bouw van een woning een beperkte installatie met 1 tappunt geïnstalleerd wordt door de drinkwatermaatschappij, dan moet er een waterkeuring worden aangevraagd. Dit kan u bij OCB aanvragen. Indien er 2 jaar na de ééntapskeuring nog geen basiskeuring werd aangevraagd, moet er om veiligheidsredenen een nieuwe keuring plaatsvinden van deze installatie.

Bij de bouw van een woning is water noodzakelijk, daarom wordt er vaak een ééntapsaansluiting geplaatst waar een waterkeuring bij moet plaatsvinden.
Waterkeuring van een voorlopige ééntapsaansluiting

Basiskeuring

Basiskeuring is een waterkeuring van de afgewerkte binneninstallatie van de woning of een appartement, deze keuring dient aangevraagd te worden door de bouwheer. Om de waterkeuring te kunnen uitvoeren, moeten volgende elementen minimaal aanwezig zijn van de binneninstallatie:

  • Warm waterproductie;
  • Centrale verwarming;
  • Toilet;
  • Bad / douche;
  • Keukenkraan;
  • Lavabo;
  • Eventueel een tweede watercircuit.

Bij de waterkeuring moeten volgende documenten in 3-voud aanwezig zijn, 1 exemplaar voor de keurder, 1 exemplaar voor de waterleverancier en 1 voor de bouwheer:

Verloop van de waterkeuring

Indien de installatie als conform wordt gezien, stelt het keuringsorganisme na de waterkeuring een keuringsverslag van conformiteit op. Na ontvangst van dit keuringsattest kan de watermaatschappij de installatie in dienst stellen.

 

Als de installatie niet onmiddellijk conform wordt bevonden, wordt er een keuringsverslag van niet-conformiteit met alle opmerkingen opgesteld. De watermaatschappij kan de installatie niet in dienst stellen zonder een verslag met positief resultaat. Na het oplossen van de opmerkingen of inbreuken kan er een herkeuring worden aangevraagd.

Om een goedgekeurde waterkeuring te hebben, moeten er een minimum aantal toestellen aangesloten zijn.
Een kraan is één van toestellen die aangesloten moet zijn.
Wij staan steeds klaar voor u.