24 reviews
4,4/5
Ontdek meer

Keuring riolering

Sinds 1 juli 2011 verplicht de overheid een keuring van de riolering:

 • bij een nieuwe aansluiting op het leidingnet;
 •  nadat er belangrijke wijzigingen aan de riolering werden gedaan;
 • nadat er een inbreuk werd vastgesteld op de gelijkvormigheid;
 • wanneer er een gescheiden riolering wordt aangelegd op een openbaar domein.
De keuring aan de riolering kan worden uitgevoerd worden door onze specialisten. Na goedkeuring dient het attest samen met de onderdelenlijst aan uw exploitant bezorgd te worden.
 
Bij een nieuwe aansluiting op het rioleringsnet moet er een keuring plaatsvinden.
Keuring van de riolering bij een nieuwe aansluiting

Wat controleert de keurder?

 • Is het private afvalwater en het regenwatercircuit correct van elkaar gescheiden?
 • Werden de afvoeren van de toestellen zoals wc en bad correct aangesloten op de circuits?
 • Werd de afvoer van het regenwater van verharde oppervlaktes goed aangesloten?
 • Is er een correcte aansluiting van de infiltratie- en drainagevoorzieningen?
 • Is er een regenwaterput aanwezig? (enkel indien dit verplicht werd)

U kan een keuring van de riolering vastleggen op het moment dat uw waterafvoerinstallatie helemaal werd gelegd.

 

 

Wat moet er aanwezig zijn bij de keuring van de riolering?

 • Een uitvoeringsplan van de riolering;
 • Een lijst van aangesloten of aan te sluiten onderdelen;
 • Stedenbouwkundige vergunning (indien van toepassing);
 • Eventueel foto’s van de riolering en zijn onderdelen en facturen van de gebruikte onderdelen.

Werd er een negatief keuringsverslag afgeleverd?

Als de riolering niet conform werd aangesloten volgens de richtlijnen, dan wordt deze afgekeurd en kan u een herkeuring aanvragen na het herstellen van de inbreuken.

Voorbeelden van inbreuken:

 • Er is een verbinding tussen het regen- en afvalwatercircuit;
 • Er is geen regenwaterput aanwezig, terwijl dit wel in de stedenbouwkundige vergunning werd opgelegd.

Duur van de keuring van de riolering De duur van de keuring is afhankelijk van de situatie ter plaatse, maar u moet toch rekenen op een gemiddelde duur van 2u.

 

Downloads

Invuldocument: onderdelenlijst van de riolering

Het afvalwater en het regenwater dient gescheiden naar de riolering te gaan, dit is één van de punten van de keuring van de riolering.
Keuring van de riolering.
Wij staan steeds klaar voor u.