33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Alles over de keuring van uw riolering

Laat u een nieuwe woning bouwen? Of voert u grote werken uit aan de afvoerleidingen? Dan is de kans erg groot dat u een keuring van uw riolering moet laten uitvoeren. Foutieve aansluitingen op het netwerk kunnen namelijk leiden tot een negatieve waterzuivering en bodem- en waterverontreiniging.

 

De keuring gebeurt in opdracht, toezicht en verantwoordelijkheid van AQUAFLANDERS.

Wanneer is de keuring van uw riolering verplicht?

Wanneer u precies een keuring van uw riolering moet laten uitvoeren, werd beslist door de overheid. De wetgeving hierover is vastgesteld op 1 juli 2011. De verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemeen Waterverkoopreglement en verplicht u onder andere tot een keuring bij een nieuwe aansluiting op het leidingnet. Dit is dus wanneer u een nieuwe woning bouwt. De keuring kan u meteen vastleggen op het moment dat de waterafvoerinstallatie wordt gelegd. Hiernaast moet er een keuring van de riolering gebeuren nadat er belangrijke wijzigingen aan de riolering werden uitgevoerd. Daaronder mag u alle wijzigingen verstaan die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk verstoren. Ook wanneer er een gescheiden riolering wordt aangelegd op een openbaar domein, moet de riolering worden gekeurd.

Bij een nieuwe aansluiting op het rioleringsnet moet er een keuring plaatsvinden.
Keuring van de riolering bij een nieuwe aansluiting
 Het afvalwater en het regenwater dient gescheiden naar de riolering te gaan, dit is één van de punten van de keuring van de riolering.
Keuring van de riolering.

Wat moet er aanwezig zijn bij de keuring van de riolering?

Bij de keuring van uw riolering komt heel wat kijken. Zo zijn er enkele documenten die u in orde moet brengen om de keuring te laten uitvoeren. U moet bijvoorbeeld het uitvoeringsplan van de riolering en een lijst van aangesloten onderdelen klaarleggen. Verder is soms een stedenbouwkundige vergunning nodig en eventueel foto’s en facturen van de riolering. Zorg dus dat u in orde bent met deze documenten om de keuring zo goed en zo snel mogelijk te laten verlopen.

 

Wat na een negatieve keuring van uw riolering?

Als de riolering niet werd aangesloten volgens de vastgelegde richtlijnen en bijgevolg niet in orde is, wordt ze afgekeurd. Een voorbeeld van een inbreuk op de regels is wanneer uw regen- en afvalwatercircuit met elkaar verbonden zijn. Een andere reden voor een negatieve keuring kan het ontbreken van de waterput zijn, wanneer dit in de stedenbouwkundige vergunning werd opgelegd. Na het herstellen van deze inbreuken, kan u een nieuwe keuring van uw riolering aanvragen.

 

Hebt u een keuring van uw riolering nodig? Maak een afspraak met OCB.

Alle info en documenten over de keuring kan u ook terugvinden op de website van Aquaflanders.

 

Bent u ontevreden over een keuring door een (door AquaFlanders erkende) keurder? Dan moedigen we u in eerste instantie aan om in dialoog te gaan met onze medewerker. Komen jullie er niet uit, dan kan u via de website van AquaFlanders (www.aquaflanders.be) een klacht indienen.

Wij staan steeds klaar voor u.