33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Een keuring van uw hef- en hijsmiddelen

Een keuring van hef- en hijsmiddelen in uw bedrijf garandeert u en uw werknemers veiligheid. Daarom is het wettelijk verplicht om hef- en hijsmiddelen te laten keuren, zowel bij de indienststelling van deze toestellen als ter periodieke inspectie. OCB voert met plezier een technische keuring voor u uit op uw hef- en hijsmiddelen. Zo besteden wij veel aandacht aan tekortkomingen waardoor het vermoeden van veiligheid in vraag kan worden gesteld.

Een keuring van hef- en hijsmiddelen is nodig wanneer u deze toestellen als bedrijf ten dienste stelt van uw werknemers.
Keuring van hefwerktuigen

Keuring bij indienststelling van uw hef- en hijsmiddelen

Een keuring van hef- en hijsmiddelen is nodig wanneer u deze toestellen als bedrijf ten dienste stelt van uw werknemers. Laat deze dan keuren door een erkend organisme. Voordat toestellen zoals personenliften en materiaal- of goederenliften en toestellen voor het heffen en hijsen van lasten worden gebruikt, moet er een indienststellingsonderzoek gebeuren. In principe geldt deze verplichting op elk toestel dat bestemd is voor het vervoer van personen of het verplaatsen van lasten.

Periodieke keuring van hef- en hijsmiddelen

Bovenop een keuring bij de indienststelling van hef- en hijsmiddelen bent u als bedrijf verplicht om een driemaandelijkse keuring te laten uitvoeren van hef- en hijsmiddelen zoals hijstoebehoren, kabels, hoogwerkers, kranen, materiaalliften, rolbruggen en noem maar op. Autohefbruggen vereisen dan weer een jaarlijkse keuring, net zoals persoonlijke beschermingsmiddelen en antivaltoestellen. Wilt u exact weten wanneer een keuring van uw hef- en hijsmiddelen vereist is? Neem gerust contact op met de keurders van OCB.

 

Laat uw keuring van hef- en hijsmiddelen uitvoeren door OCB

OCB heeft gespecialiseerde inspecteurs in dienst die uw liften, kranen, hefbruggen, ladders en graafmachines controleren. Daarnaast keuren we ook hoogwerkers, rolbruggen, takels en vorkliften. Onze keurders van de afdeling hefwerktuigen zorgen ervoor dat uw medewerkers op een veilige en verantwoorde manier kunnen werken met uw hef- en hijsmiddelen. Want menselijk kapitaal is geld waard. Na keuring van uw hef- en hijsmiddelen krijgt u van ons een keuringsattest. Keuring nodig van uw hef- en hijsmiddelen? Uw veiligheid is verzekerd dankzij OCB!

Laat uw keuring van hef- en hijsmiddelen uitvoeren door OCB.
Alle arbeidsmiddelen moeten een CE-label hebben
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.