21 reviews
4,3/5
Ontdek meer

Keuring hef- en hijsmiddelen

Onze keurders van de afdeling hefwerktuigen zorgen er voor dat er op een veilige manier met de hef- en hijsmiddelen in uw bedrijf gewerkt kan worden. Door het keuren van hijsmiddelen kan de veiligheid van uw werknemers gegarandeerd worden. Volgende machines en installatie worden door onze gespecialiseerde inspecteurs gekeurd:

De meeste hef- en hijswerktuigen worden elke drie maanden onderworpen aan een keuring door een keuringsorganisme.
Keuring van hefwerktuigen

Staan de te keuren hijsmiddelen niet in bovenstaand lijstje, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, wij zoeken een gerichte oplossing voor u.

 

 

Wat zijn hefwerktuigen?

Onder hijs- en hefmiddelen verstaan we werktuigen die bestemd zijn voor het hijsen en heffen of het verplaatsen van opgehangen lasten. Voorbeelden van deze werktuigen zijn rolbruggen, torenkranen, bouwkranen, takels ed. Al deze werktuigen moeten in dienst gesteld worden, maar het keuren van hijsmiddelen dient ook driemaandelijks te gebeuren door een keuringsorganisme

 

 

Wat zijn heftoestellen?

Elke werkgever die een personenlift, goederenlift, fabriekslift, personenbouwlift, materiaallift en elk ander toestel dat bestemd is voor het vervoer van personen of het verplaatsen van lasten naar boven ter beschikking heeft, is verplicht deze periodiek te laten keuren door een keuringsorganisme. Voor deze toestellen in gebruik genomen worden, moet er een indienststellingsonderzoek plaats vinden. Zo kunnen er nog wijzigingen aangebracht worden om de veiligheid van werken met dit toestel te kunnen garanderen.

 

 

Te keuren hijsmiddelen

Tijdens het keuren van hijsmiddelen wordt er een administratieve keuring en een technische keuring gedaan.

 

 

Administratief keuren van hijsmiddelen

  • Aanwezigheid van een CE-markering;
  • Geldige EG-verklaring van overeenstemming;
  • Gebruikshandleiding;
  • Identificatieplaatje van de fabrikant.

Technisch keuren van hijsmiddelen

Tijdens het keuren van hijsmiddelen door een keuringsorganisme wordt er veel aandacht geschonken aan eventuele flagrante of in het oog springen tekortkomingen die het vermoeden van veiligheid in vraag kunnen stellen:

  • Functionele werking van de veiligheids- en bedieningsinrichtingen;
  • Stabiliteitsaspecten met betrekking tot de opstelling en montage;
  • Aansluiting van de energievoorziening;
  • Toegang tot het hefwerktuig en beveiliging van openingen;
  • Onderzoek van lastbegrenzing;
  • Algemene staat van de onderdelen, mechanismen, geraamte, rolbanen en kabels.
Bij de keuring van hefwerktuigen wordt er gekeken naar de aanwezigheid van een CE-label.
Alle arbeidsmiddelen moeten een CE-label hebben

Attest na het keuren van hijsmiddelen en arbeidsmiddelen

Deze werktuigen mogen slechts in gebruik gesteld worden nadat het keuringsorganisme een keuringsattest heeft afgeleverd waarbij de maximum toelaatbare belasting wordt vastgesteld, de datum van het onderzoek en de resultaten van het onderzoek die een veilig gebruik van het toestel bevestigen.

 

 

Wetgeving van toepassing op werktuigen en arbeidsmiddelen

Het keuren van hijsmiddelen en arbeidsmiddelen vallen onder artikel 280 van het ARAB – Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming en het Koninklijk Besluit van 12/08/2008.

 
Garandeer de veiligheid door periodieke keuringen van de hefwerktuigen.
Controles en veiligheidscoördinatie op werven
Wij staan steeds klaar voor u.