33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Gaskeuring

Wat is een gasinstallatie?

Een gasinstallatie bestaat uit leidingen, kranen en verbindingen wat het mogelijk maakt om op een veilige manier het aardgas tot bij het verbruikstoestel te brengen. De meest gebruikte verbruikstoestellen van aardgas zijn de verwarmingstoestellen per lokaal of de algemene centrale verwarming, centrale verwarmingsketel. Daarnaast wordt aardgas ook gebruikt voor kookfornuizen en waterverwarmers.

 

Om een veilig gebruik van deze verbruikstoestellen op aardgas te garanderen moet er een gaskeuring plaatsvinden. Een gaskeuring moet gebeuren door een keuringsorganisme of controleorganisme.

Wetgeving van de gaskeuring

Volgende reglementering zijn van toepassing bij een gaskeuring:

 • NBN D 51-003: Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen;
 • NBN D 51-004: Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen;
 • NBN B 61-001: Stookafdelingen en schoorstenen;
 • NBN B 61-002: Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW.

Onderzoek van een gaskeuring

Tijdens de gaskeuring wordt de gasinstallatie nagekeken naar de conformiteit betreffende één van voorgaande normen:

 • Dichtheidscontrole van de gasinstallatie;
 • Nazicht plaatsing en gebruikte materialen van de leidingen;
 • Nazicht van de gebruikte kranen, verbindingen en toebehoren;
 • Nazicht van de opgestelde verbruikstoestellen;
 • Verluchting van de lokalen waar gastoestellen staan opgesteld;
 • Berekening drukverlies leidingen;
 • Nazicht van de afvoerkanalen voor de verbrande gassen.
Een gaskeuring dient te gebeuren door een keuringsorganisme om de veiligheid van een verbruikstoestel op gas te garanderen.
Gaskeuring bij bedrijven
Na het bekijken van deze punten tijdens de gaskeuring wordt er een verslag opgesteld met een duidelijke beschrijving van de gasinstallatie met de eventuele inbreuken die tijdens de gaskeuring werden vastgesteld en een besluit.

 

 

Types gaskeuring

 

Indienststellingsonderzoek van de gasinstallatie

Bij een nieuwe, vernieuwde installatie of uitbreiding van een aardgasinstallatie moet er een indiensstellingsonderzoek. Deze gaskeuring kan uitgevoerd worden door OCB als keuringsorganisme.

Tijdens de gaskeuring worden verschillende punten van de installatie nagekeken.
Alle punten worden grondig nagekeken bij een gaskeuring

Periodieke gaskeuring

Volgens ARAB art. 52.11 moet er jaarlijks een gaskeuring plaatsvinden van de aardgasinstallatie door een verantwoordelijke.

 

Vraag hier een indienststellingsonderzoek aan wanneer u een nieuwe of vernieuwde gasinstallatie hebt laten plaatsen of een periodieke gaskeuring wenst te bestellen.

 

Let wel, OCB kan ook een gaskeuring uitvoeren van uw propaan en butaaninstallatie.

Wij staan steeds klaar voor u.