33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Milieumanagement is goed voor uw gezondheid

Milieumanagement is een hot topic de laatste jaren. Iedereen is bezig met het klimaat en dat is niet zonder reden. Het is van algemeen belang dat we leven in een gezonde samenleving. Ontdek hier wat OCB kan doen voor uw bedrijf op het vlak van milieumanagement.

Een uitstekend milieumanagement met OCB

OCB, specialist in milieumanagement, draagt actief bij aan een gezond milieu door de keuring van tanken, drukvaten en gasflessen enerzijds en door het uitvoeren van asbestinventarisaties anderzijds. Zo ondersteunen onze professionele keurders dagelijks een positief milieumanagementsysteem. Bent u uitbater, beheerder of eigenaar van een opslaginstallatie, dan komt u beslist in aanraking met een uitgebreide milieureglementering. Onze milieudeskundigen voeren een technische keuring uit van uw opslaginstallaties en verlenen u gespecialiseerd advies over milieumanagement.

De milieureglementering is enorm sterk, daarom zijn advies en keuringen door een milieudeskundige van belang.
Toezicht bij het plaatsen van een ondergrondse tank

Milieumanagement, meer dan enkele keuringen

Behalve voor het verlenen van advies over milieumanagement, staat OCB ook voor u klaar met volgende diensten om uw milieumanagement tot een goed einde te brengen:

  • De aanwezigheid, toezicht bij de plaatsing van een ondergrondse houder;
  • De periodieke keuring van opslagtanks;
  • De dichtheidsproef van de houder en de leidingen bij de keuring van een nieuwe opslaginstallatie en tijdens de periodieke keuring van de installatie;
  • Het corrosiviteitsonderzoek van de bodem van de tank. Als corrosie mogelijk is, dan moet er een bescherming worden geplaatst die tijdens de periodieke keuring wordt nagekeken;

 

Milieumanagement gaat natuurlijk verder dan enkel de bovenstaande diensten. OCB neemt voor u de keuring van compressoren, drukvaten, gasflessen en nog veel meer op zich.

Milieumanagement bij tankstations

Werkt u in een tankstation? Dan is milieumanagement uiteraard van groot belang. Het perfecte voorbeeld hiervan is het voorkomen van de risico’s bij opslag van de brandstof die bij tankstations wordt gekocht. Deze verschillende soorten brandstof komen uit ondergrondse tanks die onder toezicht van een milieudeskundige worden geplaatst en gekeurd.

 

Milieumanagement bij explosieveiligheid

Bij bedrijven waar gewerkt wordt met brandbare stoffen, is er een kans op explosiegevaar. Daarom stelt OCB een explosieveiligheidsdossier op waarin er een beoordeling voor het gevaar wordt weergegeven.

 

Milieumanagement bij asbest- en sloopinventarissen

Het opstellen van een asbestinventaris en een sloopinventaris vallen eveneens onder milieumanagement. Het opstellen en het bezitten van een asbestinventaris wordt verplicht opgelegd door de overheid. Als u als aannemer aan renovatiewerken wilt beginnen, dient u deze asbestinventaris te raadplegen alvorens aan de werken te beginnen. Op die manier wordt u als werknemer beschermd tegen gevaar.

 Er wordt van de houder en leidingen een dichtheidsproef gedaan tijdens de tankkeuring.
Tankkeuring door één van onze milieudeskundigen

Milieumanagement per gewest

De verplichtingen rond milieugerichte keuringen verschillen van gewest tot gewest. Informeer u goed over welke keuringen noodzakelijk zijn in uw bedrijf. Wenst u meer advies over milieumanagement? Of bent u al overtuigd van onze keuringen? Neem dan contact op met OCB.

Wij staan steeds klaar voor u.