24 reviews
4,4/5
Ontdek meer

Milieumanagement

Milieu wordt steeds belangrijker in onze samenleving, iedereen wil toch in een propere omgeving wonen? OCB staat u met raad en daad bij om u te helpen met een goed milieumanagement.

OCB kan u bijstaan bij het optimaliseren van uw milieumanagement door advies te geven over tankkeuringen, keuring drukvaten, keuring gasflessen en asbestinventarisaties. OCB helpt u bij het uitbouwen van uw milieumanagementsysteem!

 

De milieureglementering is heel uitgebreid: Vlarem I, Vlarem II, Vlarea en Vlarebo. Als uitbater, beheerder of eigenaar van opslaginstallatie komt u beslist in aanraking met deze milieureglementering. Onze milieudeskundigen kunnen u met uw milieumanagement bijstaan door het geven van advies en toezicht, maar ook bij het uitvoeren van een technische keuring van uw opslaginstallaties.

De milieureglementering is enorm sterk, daarom zijn advies en keuringen door een milieudeskundige van belang.
Toezicht bij het plaatsen van een ondergrondse tank

Milieudeskundige keuringen

Om u advies te geven bij milieumanagement binnen uw bedrijf, kan OCB u als keuringsorganisme en met haar milieudeskundige volgende diensten aanbieden:
  • De plaatsing van ondergrondse houder dient te gebeuren onder het toezicht van een milieudeskundige;
  • Een opslagtank met zijn aanhorigheden moet in dienst gesteld worden en er moet eveneens een periodieke keuring plaatsvinden. Dit is heel belangrijk voor een goed milieumanagement en kan gebeuren door een keuringsorganisme zoals OCB;
  • Bij de keuring van een nieuwe opslaginstallatie en tijdens de periodieke keuring van deze installatie moet er van de houder en de leidingen een dichtheidsproef gebeuren;
  • Er moet ook een corossieviteitsonderzoek van de bodem van de tank plaatsvinden. Hieruit moet blijken of corrosie mogelijk is. Is dit het geval dan moet er een kathodische bescherming geplaatst worden die ook tijdens de periodieke keuring nagekeken moet worden;
  • Een fabrikant van een opslagtank of drukvat moet een nieuw fabricaat laten keuren, hiervan wordt een prototypeattest afgeleverd.

Onze milieudeskundigen helpen u met nodige kennis en ervaring om bovenstaande keuringen en adviezen, voor uw milieumanagement, tot een goed recht te brengen. Milieumanagement gaat veel verder dan bovenstaande milieudeskundige keuringen. OCB kan voor u als keuringsorganisme volgende installatie in dienst stellen en periodiek keuren: centrifuges, compressoren, drukvaten, gasflessen, bovengrondse opslagtanks, ondergrondse opslagtanks, opslagplaatsen voor butaan en propaan en stoomtoestellen.

 

 

Milieumanagement bij tankstations

Een goed voorbeeld is de assistentie bij milieumanagement van tankstations. De verschillende soorten brandstof die bij tankstations of benzinestations gekocht worden, komen uit ondergrondse tanks. Deze tanks moeten onder toezicht van een milieudeskundige geplaatst worden en periodiek gekeurd worden.

Er wordt van de houder en leidingen een dichtheidsproef gedaan tijdens de tankkeuring.
Tankkeuring door één van onze milieudeskundigen

Milieumanagement bij explosieveiligheid

Bij het opstellen van een explosieveiligheidsdossier wordt er een beoordeling gegeven over het explosiegevaar. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij bedrijven waar met brandbare stoffen gewerkt wordt. Meer informatie vindt u terug in deze brochure en door contact op te nemen met onze specialisten.

 

 

Milieumanagement bij asbest- en sloopinventarissen

Onder milieumanagement valt ook het opstellen van een asbestinventaris en een sloopinventaris. Een asbestinventaris wordt verplicht opgelegd door de overheid bij renovatiewerken door een aannemer. De arbeidswetgeving wil hiermee de werknemers beschermen tegen de gevaren van asbest.

 

 

Milieumanagment per gewest

Laat u bijstaan bij het uitvoeren van uw milieumanagement door onze milieudeskundigen en wees in regel met alle geldende regels betreffende het milieu. De wetgeving betreffende milieugerichte keuringen is verschillend per gewest. Bekijk de detailpagina’s onder het thema ‘milieumanagement’ voor de verschillen of neem contact op met onze studiedienst.

Wij staan steeds klaar voor u.