33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Particuliere keuring en controle

OCB biedt u een eenvoudige, kwalitatieve, en snelle oplossing voor alle keuringen.

Onze totaaloplossing is bijzonder handig wanneer u een woning bouwt of verbouwt, of wanneer u een woning verkoopt.

Naast keuringsorganisme staan wij onze klanten ook bij inzake veiligheidscoördinatie, en als energieverslaggever.

Ontdek meer over OCB
 • Keuring elektriciteit
 • Keuring voor werfaansluitingen
 • Gaskeuring
 • Keuring riolering
 • Waterkeuring
 • Veiligheidscoördinatie
 • Energieprestatie
Ontdek meer over OCB
keuring keuringen keuring mazouttank controles

Innovatief en digitaal

We geloven er rotsvast in dat digitalisering en innovatie bijdragen tot het comfort. Dat betekent meer tijd voor de relatie met onze klanten enerzijds en extra snelheid anderzijds. Dit steeds aan competitieve prijzen. Via een gepersonaliseerde QR-code is uw keuringsverslag overigens digitaal beschikbaar op eender welk moment van de dag.

keuring keuringen keuring mazouttank controles

Een fijne keuring

Een keuring staat voor veiligheid en zekerheid. Het is dus belangrijk dat dit gebeurt door een expert die de beste kwaliteit kan garanderen, maar dat betekent niet dat dit niet aangenaam mag zijn. Bij OCB vinden we een hoge kwaliteitsnorm een evidentie, maar maken we het verschil door onze menselijke aanpak. Mocht er toch een probleem opduiken bij uw keuring? Dan mag u erop rekenen dat u aan ons een partner heeft die u bijstaat met oplossingsgericht advies.

Waarom OCB?

 • Menselijk en kwalitatief
 • Alles in het teken van meerwaarde
 • Zekerheid en veiligheid
 • Integrale oplossing
 • Snel en accuraat

Vraag nu een keuring of offerte aan!

Vul onderstaand formulier in, en onze keurder neemt zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak in te plannen. Bent u gevestigd aan de kust of in een landelijke uithoek van Limburg? Geen probleem: onze keurders wonen verspreid over heel België, en staan klaar om de keuringen van uw bedrijf snel en efficiënt uit te voeren.

Vraag een keuring aan Vraag een offerte aan
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.