33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Asbestinventaris

Wat is asbest?

Asbest is een vezelachtig mineraal dat heel wat goede eigenschappen bezit. Asbest is namelijk hittebestendig, slijtvast, isolerend en goedkoop. Maar het grote nadeel van het materiaal, asbest is schadelijk voor de gezondheid. Vroeger wogen de nadelen niet op tegen de voordelen en werd het daarom voor heel wat producties gebruikt. Asbest werd gebruikt voor auto-onderdelen, isolatiemateriaal, bouwmaterialen, brandbeveiliging, beschermkledij en nog zoveel meer. Om na te gaan of er asbest in deze materialen aanwezig is, dient er een asbestinventaris opgesteld te worden. Deze asbestinventaris kan door OCB gemaakt worden. Er wordt een asbestanalyse uitgevoerd door stalen te nemen van materiaal waar mogelijk asbest in kan zitten. Laat een asbestonderzoek uitvoeren als u niet zeker bent over de gebruikte materialen in uw woning of in bepaalde gebouwen.

 

 

De gevolgen van asbest

Zoals algemeen geweten heeft asbest een negatieve invloed op de gezondheid van mensen. Inmiddels is asbest verboden en dus niet meer te koop. De laatste jaren is het duidelijk geworden wat de vezels van asbest met het menselijke lichaam kunnen doen. Deze vezels, die met het blote oog onzichtbaar zijn, dringen zich diep in de longen. Dit kan asbestose als gevolg hebben, maar ook mesothelioom (vorm van kanker) en longkanker.

 

 

Asbestinventaris verplicht of niet?

Ja, asbestinventarisatie is verplicht want …

Bij renovatiewerken aan eender welk gebouw moet er een asbestinventaris worden opgesteld om de werknemers te beschermen. Er mag dus met andere woorden niet gewerkt worden in een gebouw als er geen asbestinventaris aanwezig is. Dit gebeurt volgens de wetgeving KB van 22/07/1991.

 

Nee, asbestinventarisatie is niet verplicht want …

Een particulier is niet verplicht een asbestinventaris op te stellen voor zijn huis en ook niet voor de verhuur of verkoop van een woning. Deze persoon kan natuurlijk wel op veilig spelen en een asbestinventaris laten opstellen om na te gaan of er al dan niet asbest aanwezig is in zijn woning.

 
Asbest werd vroeger vaak gebruikt, daarom is een asbestinventaris van oude gebouwen aangeraden.
Dak met asbesthoudende materialen

Na de asbestinventaris

Blijkt er asbest aanwezig te zijn na de asbestinventarisatie dan moet er een beheersprogramma opgesteld worden. Dit programma omvat:

  • Een regelmatige beoordeling d.m.v. visuele inspectie van de toestand van het asbest of van asbesthoudend materiaal. Dit gebeurt minimaal één keer per jaar;
  • De maatregelen die moeten genomen worden wanneer blijkt dat het asbestmateriaal in slechte toestand is of wordt gebruikt op plaatsen waar het kan beschadigd worden.

Er wordt na de asbestanalyse en het asbestonderzoek een asbestinventarisatierapport opgesteld door onze deskundingen. Als er asbest aanwezig is, kunnen volgende maatregelen genomen worden: asbest fixeren, inkapselen en verwijderen.

 

 

Sloopopvolgingsplan als optie van asbestinventaris

Het Koninklijk Besluit van 16/03/2006 trekt de aandacht op de verplichting om bij afbraakwerken en sloopwerkzaamheden een asbestinventaris en een asbestanalyse te maken. Dit heeft als doel de gezondheid van de werknemers beschermen tegen de risico’s van asbest. Dit heeft enkel betrekking op bedrijfsgebouwen met een bouwvolume van meer dan 1.000 m³.

 

Downloads

Brochure asbestinvenarisatie

Brochure sloopopvolgingsplan

Wij staan steeds klaar voor u.