33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Jobs

keuring controle keuringsorganisme keuring elektriciteit
Ontdek al onze vacatures

OCB zet resoluut in op mensen en talenten.

Onze bedrijfscultuur is ons sterkste wapen waarmee we dagelijks het verschil maken in de samenwerking met onze medewerkers, onze klanten en leveranciers. We willen samen een werkomgeving creëren waar we fier over kunnen zijn, waar talent de kans krijgt om zich te ontplooien, en waar we alles op alles zetten om onze ambities te realiseren en we samen een absolute meerwaarde betekenen.

keuring controle keuringsorganisme keuring elektriciteit

OCB staat voor veiligheid en zekerheid.

Dat is allesbehalve een holle slogan. Het zit verweven in ons DNA en dat begint in eerste plaats bij onze medewerkers. Daarom doen we er alles aan om te voldoen aan de verwachtingen van onze mensen.

We zetten in op ontwikkeling en opleiding op maat van ieders capaciteiten en ambities.

Er is een open communicatie binnen het bedrijf waar iedereen een stem heeft, en de directie vooral ondersteunend werkt.

We stellen hoge normen, maar dat vinden we evident. Het is de enige mogelijkheid om competitief in de markt te staan en daardoor onze toekomst en de toekomst van onze mensen te garanderen.

Ontdek meer over OCB

Maar waarom zou u willen werken bij OCB?

Boeiend werk met meerwaarde

Bij OCB werken we steeds op maat van de behoeftes van onze klanten. We zijn thuis in tal van sectoren en facetten van het keuringsverhaal. Dat zorgt voor een gezonde variatie.

Zin voor initiatief

OCB vertrouwt op haar mensen, en dat schept een sterke band. We moedigen constant de zin voor verantwoordelijkheid en initiatief aan. We zijn een hecht team, maar u zal ook vaak zelfstandig werken in uw job.

Expertise en ondersteuning

Wij staan allemaal ten dienste van elkaar. Er heerst een vlakke structuur waar open communicatie en eerlijkheid onmisbaar zijn. Onze mensen zijn ons boegbeeld, en de organisatie zorgt er steeds voor dat zij hun beste zelf kunnen tonen aan de klant.

Stabiliteit en zekerheid

OCB is een dynamische organisatie met een verhaal dat werkt. We tekenen jaarlijks een mooie groei, maar we zijn er ons sterk van bewust dat we die groei enkel te danken hebben aan het talent van onze mensen, en dat we steeds meer van dat talent nodig hebben.

Extra legale voordelen

Alle technische medewerkers van OCB krijgen een gezinswagen, smartphone en tablet pc ter beschikking. Ook wordt er een groepsverzekering en hospitalisatieverzekering aangeboden.

Gelooft u in onze missie en visie?

De kernwaarden van OCB zijn 'vooruitstrevend', 'kwalitatief' en 'servicegericht'. Samen investeren we in opleidingen en groei om zo de uitdagingen van de toekomst aan te pakken.

Ontdek onze vacatures

Medewerker voor het team 'hefwerktuigen en hijstoebehoren'

NiveauDiploma elektromechanica of elektriciteit, niveau A2 of HBO5 met aantoonbare ervaring of bachelor.

PositieVoltijds

Regio West-Vlaanderen

Ontdek meer

Medewerker voor het team 'hefwerktuigen en hijstoebehoren'

NiveauDiploma elektromechanica of elektriciteit, niveau A2 of HBO5 met aantoonbare ervaring of bachelor.

PositieVoltijds

Regio Brussel

Ontdek meer

Medewerker voor het team 'hefwerktuigen en hijstoebehoren'

NiveauDiploma elektromechanica of elektriciteit, niveau A2 of HBO5 met aantoonbare ervaring of bachelor.

PositieVoltijds

Regio regio Ternat, Lennik

Ontdek meer

Medewerker voor het team ‘Elektriciteit, gas en branddetectie’

NiveauDiploma elektromechanica of elektriciteit, niveau A2 of HBO5 met aantoonbare ervaring of bachelor.

PositieVoltijds

Regio Brussel

Ontdek meer

Medewerker voor het team ‘Elektriciteit, gas en branddetectie’

NiveauDiploma elektromechanica of elektriciteit, niveau A2 of HBO5 met aantoonbare ervaring of bachelor.

PositieVoltijds

Regio Oost-Vlaanderen

Ontdek meer

Medewerker voor het team ‘Milieu’

NiveauDe minimaal genoten opleiding is een graduaatsdiploma en aantoonbare ervaring.

PositieVoltijds

Regio Oost-Vlaanderen

Ontdek meer

Medewerker voor het team ‘Milieu’

NiveauDe minimaal genoten opleiding is een graduaatsdiploma en aantoonbare ervaring.

PositieVoltijds

Regio Antwerpen

Ontdek meer

Asbest- en sloopdeskundige

NiveauBachelor of master van hoger technisch onderwijs

PositieVoltijds

Regio Antwerpen - Brussel

Ontdek meer

Veiligheidscoördinator

NiveauMaster van hoger technisch onderwijs, veiligheidscoördinator of bereid dit op korte termijn te behalen

PositieVoltijds

Regio Antwerpen - Brussel

Ontdek meer
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.