33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Erkend keuringsorganisme

OCB behoort tot de lijst erkende keuringsorganismen. Een erkend keuringsorganisme heeft deze erkenning gekregen via de Federale Overheidsdienst Economie. Als erkend keuringsorganisme mag OCB wettelijk en niet-wettelijke keuringen uitvoeren, op uitzondering van het activiteitsdomein 'elektrische luchtlijnen op hoogspanning, met uitzondering van de controle bedoeld in onderafd. 7.1.7.4. van AREI, Boek 3'. OCB kan als keuringsorganisme controles uitvoeren op huishoudelijk en op industrieel niveau. De regelgeving voor deze twee doelgroepen is verschillend.

EDTC

Als erkend keuringsorganisme valt OCB ook onder de lijst EDTC, Erkende Dienst voor Technische Controles. Een EDTC wordt erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

Wetgeving

Volgens de Belgische wetgeving dienen de meeste elektrische installaties, machines, arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen in dienst gesteld en periodiek gekeurd te worden door een erkend keuringsorganisme of een EDTC. De keuringen die worden uitgevoerd door OCB zijn overeenkomstig de criteria van de normen NBN EN, ISO/IEC 17020.

Als erkend keuringsorganisme voert OCB alle verplichte keuringen uit.
Uw veiligheid ... onze zorg!

Keuringen

OCB voert als erkend keuringsorganisme technische keuringen uit in de domeinen elektriciteit, hefwerktuigen en recipiënten. Deze controles worden uitgevoerd bij particulieren en bedrijven.

 

Huishoudelijke keuringen

Als erkend keuringsorganisme voert OCB onder andere volgende keuringen uit bij particulieren:

  • Keuring voor verkoop: EPC keuring en elektriciteitskeuring;
  • Gaskeuring;
  • Keuring drinkwater en rioleringskeuring.
OCB staat in voor uw veiligheid bij het keuren van installaties en machines.
Controles en veiligheidscoördinatie op werven

Industriële keuringen

Hieronder vindt u een greep uit het aanbod van technische keuringen die OCB als erkend keuringsorganisme kan en mag uitvoeren:

  • Elektriciteitskeuring;
  • Keuring hefwerktuigen en arbeidsmiddelen;
  • Keuring liften;
  • Tankkeuringen;
  • Gaskeuringen.

 

Naast deze keuringen focust OCB zich als erkend keuringsorganisme ook op veiligheidscoördinatie, milieumanagement, energieaudits en opleidingen. Al deze keuringen doen wij verspreid over heel België.


Wij staan steeds klaar voor u.