21 reviews
4,3/5
Ontdek meer

Gaskeuring

Een gaskeuring is verplicht wanneer de gasmeter moet worden opengezet door de netbeheerder of wanneer er een wijziging wordt aangebracht aan de installatie. U moet er steeds voor zorgen dat de installatie tijdens de gaskeuring helemaal toegankelijk is.

 

In België zijn er verschillende types gas die gekeurd moeten worden: aardgas, propaan, butaan en LPG. Naast deze verschillende gastypes, zijn er ook verschillende gaskeuringen.

Types gaskeuring

Gaskeuring bij de opening van een nieuwe meter

Een gaskeuring bij de opening van een nieuwe meter is verplicht in de drie gewesten van België. Bij deze indienststellingscontrole zal onze keurder verschillende punten controleren:

  • Is de gasinstallatie conform de wetgeving?
  • Werd alles correct aangesloten?
  • Hoe werden de leidingen geplaatst?
  • Hoe zit het met de luchttoevoer en de afvoer van verbrande gassen?

Een gaskeuring bij de opening van een nieuwe meter is verplicht in de drie gewesten van België.

Deze gaskeuring kan worden uitgevoerd door en keuringsorganisme als OCB, maar ook een erkende installateur kan deze keuring uitvoeren. Voor de gasmeter geopend kan worden, moet er een getuigschrift voor gasinstallaties worden ingevuld volgens het KB van 28 juni 1971 en dient er een positief keuringsattest te zijn van de gasinstallatie.

 

Dichtheidstest van de gasinstallatie

Bent u niet zeker dat de gasinstallatie een lek heeft? Dan laat u best een dichtheidskeuring van de gas uitvoeren. Na het uitvoeren van een druktest hebt u zekerheid over de veiligheid van uw gasinstallatie.

Een gaskeuring is verplicht wanneer de gasmeter moet worden opengezet door de netbeheerder of wanneer er een wijziging wordt aangebracht aan de installatie.

Eerste vulling van de propaantank

Bij een eerste vulling van de propaantank dient deze gaskeuring te gebeuren. Dit is enkel noodzakelijk bij propaangas.

 

Beter voorkomen dan genezen

Er kan ook preventief een gaskeuring worden aangevraagd. Zo kunnen er mogelijke gaslekken opgespoord worden zodat brand en ontploffing kunnen voorkomen worden en wordt het gevaar op een CO-vergiftiging verkleind.

 

Vraag uw gaskeuring voor aardgas, butaan, propaan en LPG aan via OCB en beperk bovenstaande risico’s.


Downloads

Getuigschrift voor gasinstallaties
Wij staan steeds klaar voor u.