33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Gaskeuring: cruciaal voor uw veiligheid

Gaslekken, brand, CO-vergiftiging en zelfs explosies: een slechte gasinstallatie brengt serieuze risico’s met zich mee. Daarom is een uitgebreide gaskeuring van essentieel belang. Zo’n keuring gebeurt steeds door een erkend controleorganisme. Daarom staat OCB met plezier voor u klaar.

Het belang van een gaskeuring

Wanneer u uw aardgasinstallatie laat keuren, verkleint u het risico op ernstige gevolgen. Zo kunnen gaslekken bijvoorbeeld leiden tot een ophoping van gassen, waardoor er brand- en ontploffingsgevaar ontstaat. Deze bedreiging wilt u absoluut vermijden. Is uw schoorsteen of andere gasafvoer fout aangesloten? Of is er onvoldoende ruimte voor verluchting? In die gevallen loopt u het risico op een CO-intoxicatie. Uw gaskeuring is dus niet enkel verplicht, het is van levensbelang.

Een gaskeuring bij de opening van een nieuwe meter is verplicht in de drie gewesten van België.

Hoe en wanneer gebeurt een gaskeuring?

Laat u een nieuwe gasinstallatie uitvoeren of breidt u uw installatie uit? Dan vraagt u een keuring bij OCB aan, telefonisch, per mail of 24/7 op de website van OCB. Een gaskeuring is op die momenten nodig om een aansluiting op het gasnet te verkrijgen. Wilt u zeker zijn van uw veiligheid? Dan kan u kiezen voor een periodieke keuring van uw gasinstallatie.

 

Na een afspraak met OCB komt er een keurder bij u langs. Hij onderzoekt de gasleidingen, de verbruikstoestellen én de ruimte waar de installatie is opgesteld. Hierna vertelt de keurder u gedetailleerd of uw leidingen lekdicht zijn en of u risico loopt op gevaar. Daarnaast stelt hij een verslag op voor uw gasleverancier. In dit verslag is opgenomen, de beschrijving van de gasinstallatie, eventuele inbreuken, indien zonder inbreuken, de conform verklaring en het algemeen besluit. Na de komst van onze keurder bent u weer helemaal in orde voor uw veiligheid én de Belgische wet.

Een gaskeuring is verplicht wanneer de gasmeter moet worden opengezet door de netbeheerder of wanneer er een wijziging wordt aangebracht aan de installatie.

Uw gaskeuring door OCB: verzekerd van veiligheid

De deskundige uitvoering van een gaskeuring is van groot belang. Bij OCB werken verschillende experts op het vlak van keuringen. We beschikken over de knowhow om topservice aan te bieden. Zo garanderen we de optimalisatie van uw veiligheid. Onze professionals gaan bij uw gaskeuring met de grootste zorgvuldigheid te werk. Laat u uw gaskeuring uitvoeren door OCB? Dan bent u na de keuring verzekerd van een veilige gasinstallatie! Uw gerustheid is dan ook onze zorg.

 

Wilt u zeker zijn van een veilige gasinstallatie? Neem contact op met OCB voor een uitgebreide gaskeuring.

Wij staan steeds klaar voor u.