33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring kranen

Verschillende soorten kranen

Er kan een onderscheid gemaakt worden in kranen. Er zijn torenkranen, bouwkranen, mobiele kranen, portaalkranen, werkplaatskranen en autolaadkranen. Er moet een driemaandelijkse periodieke keuring van kranen plaatsvinden.

 

De werkgevers zijn verplicht een keuring van kranen te laten uitvoeren door een keuringsorganisme om te kunnen garanderen dat de werknemers op een veilige manier met deze kranen kunnen werken.

 

Onderzoek

Indienststellingsonderzoek van kranen

Tijdens de keuring van kranen om deze in dienst te kunnen stellen moet er een administratieve keuring van de kranen en een technische keuring van kranen plaatsvinden. Deze keuring wordt uitgevoerd volgens artikel 280 van het ARAB (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming).

Administratieve keuring kranen

 • Aanwezigheid van een CE-markering;
 • Aanwezigheid van een geldige EG-verklaring van overeenstemming;
 • Conformiteit van de EG-verklaring van overeenstemming;
 • Aanwezigheid van een gebruikshandleiding;
 • Identificatieplaatje uitgegeven door de fabrikant van de kraan.
Tijdens de keuring van kranen wordt de algemene staat van het toestel grondig nagekeken.
Keuring van de kabels van de kraan

Technische keuring kranen

 • Nagaan of er tekortkomingen zijn aan de kraan die de veiligheid in gevaar kunnen brengen;
 • Functionele werking van de veiligheids- en bedieningsbegrenzers;
 • Algemene staat van de kraan.
Bij de technische keuring van mobiele kranen wordt ook de lastbegrenzing onderzocht. Een torenkraan, bouwkraan, werkplaatskraan en portaalkraan worden ook nog gekeurd op volgende punten:
 • Stabiliteitsaspecten met betrekking tot de opstelling en montage van de kraan;
 • Aansluiting van de energievoorziening;
 • Toegang tot de kraan, de beveiliging en de openingen;
 • Nazicht van de lastbegrenzing.

 

 

Periodieke keuring van kranen

De periodieke keuring van kranen moet elke drie maanden gebeuren door een keuringsorganisme zoals OCB. Tijdens de keuring van kranen volgens het ARAB artikel 281 worden volgende punten grondig nagekeken door onze keurders:

Er zijn verschillende kranen die gekeurd moeten worden: bouwkranen, torenkranen, portaalkranen, werkplaatskranen, mobiele kranen en autolaadkraan.
Keuring van kranen
 • De aanwezigheid van reglementaire aanduidingen;
 • De functionele werking van de remmen en loopbegrenzers;
 • De algemene staat van de veiligheidsinrichtingen en de niet wisselbare hijsmiddelen zoals kabels, kettingen en haken;
 • Jaarlijks wordt er ook aandacht geschonken aan de werking van de last- en momentbegrenzing en de algemene staat van onderdelen, mechanismen en geraamten.
 
De keuring van kranen moet elke drie maanden worden uitgevoerd door een keuringsorganisme.
Ook de giek van de kraan wordt gekeurd.
Wij staan steeds klaar voor u.