33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring hoogwerker

Wat is een hoogwerker?

Om veilig te kunnen werken op grotere hoogte, wordt een hoogwerker gebruikt. Een hoogwerker kan voor verschillende gelegenheden gebruikt worden bijvoorbeeld bij de bouw van een complex, om ramen te wassen, om dakwerken uit te voeren, maar ook door de brandweer. De hoogwerker van een brandweer wordt niet alleen gebruikt in geval van brand, maar ook om mensen op een veilige manier uit hun woning te kunnen halen in geval van nood.

 

De hydraulische arm van de hoogwerker zorgt ervoor dat de kooi op de gewenste hoogte terechtkomt. Hoogwerkers worden aangedreven door een dieselmotor of een elektromotor, maar het is ook mogelijk dat de hoogwerker kan gestart worden op gas of op stroom. In sommige gevallen kan het ook een combinatie van de twee.

 

Om veilig te kunnen werken moet er driemaandelijks een keuring van de hoogwerker plaatsvinden.

Onderzoek

Indienststellingsonderzoek hoogwerker

Voor een hoogwerker in dienst gesteld kan worden door een keuringsorganisme moet er een administratieve en een technische keuring van de hoogwerker plaatsvinden.

 

Tijdens de administratieve keuring van de hoogwerker wordt er nagegaan of er een geldige EG-verklaring van overeenstemming aanwezig is en naar de conformiteit ervan. Het is ook van belang dat er een gebruikshandleiding aanwezig is en dat er een identificatieplaatje van de fabrikant zichtbaar is. De administratieve keuring van hoogwerkers is zeker geen formaliteit.

 

Bij de technische keuring van de hoogwerker schenkt men veel aandacht aan tekortkomingen die de veiligheid van het gebruik van de hoogwerker in vraag kunnen stellen en men kijkt ook naar de algemene staat van de hoogwerker zoals kabels en leidingen en eventueel ook naar de generator als deze aanwezig is. Deze keuring van de hoogwerker bepaalt of er met de hoogwerker gewerkt mag worden of niet.

Hoogwerkers worden vaak op werven gebruikt, een driemaandelijkse keuring van een hoogwerker is verplicht.
Gebruik van een hoogwerker op werven

Periodieke keuring hoogwerker

Hoogwerkers worden vaak op werven gebruikt, een driemaandelijkse keuring van een hoogwerker is verplicht. Gebruik van een hoogwerker op werven Bij de periodieke keuring van een hoogwerker die elke drie maanden moet plaatsvinden, worden volgende punten grondig nagekeken door onze keurder:

  • De aanwezigheid van reglementaire aanduidingen zoals CE-label en EG-verklaring;
  • Functionele werking van de loopbegrenzers, de bedieningsorganen, de stempels en de remmen;
  • De algemene staat van veiligheidsinrichtingen, drager, kabels en kettingen.

Bovenstaande punten worden bij elke keuring van de hoogwerker, 4 keer per jaar, nagekeken. Tijdens één van deze driemaandelijkse keuringen van de hoogwerker wordt er ook gekeken naar de algemene staat van mechanismen, geraamten, hydraulische leidingen en cylinders.

 

 

Wetgeving van toepassing bij keuring van hoogwerkers

Het indienststellingsonderzoek van een hoogwerker gebeurt volgens het ARAB (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming) artikel 280. De periodieke keuring van de hoogwerker gebeurt volgens het ARAB artikel 281 en 269bis.

 
Een brandweerwagen kan ook beschikken over een hoogwerker om snel te kunnen ingrijpen bij noodgevallen op hoogte, een keuring is hier verplicht.
Hoogwerker op een brandweerwagen
Wij staan steeds klaar voor u.