33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring stelling

Valgevaar is het grootste risico van mensen die op of met stellingen werken. Werkt u op een stelling, dan wordt er op hoogte gewerkt. Er zijn grote risico’s verbonden met het werken op hoogte, daarom is het van belang om met een goede stelling te werken. Naast valgevaar is een tweede risico het niet vakkundig bouwen of opstellen van een stelling. Dit kan gevolgen hebben voor de mensen die er mee werken, maar ook voor de omgeving. Het levert niet alleen persoonlijke letsels op, maar ook materiële schade kan het gevolg zijn van onvakkundig geplaatste stellingen. Een streng veiligheidsbeleid is daarom van toepassing bij werken met een stelling en dus werken op hoogte.

 

 

De opbouw van de stelling

Niet alleen werken op een stelling moet veilig zijn, maar ook het opbouwen, verbouwen en afbreken van een stelling moet veilig gebeuren. Tijdens de opbouw moet er onder andere rekening gehouden worden met de stabiliteit, de maximale belasting en de wind. Om veilig werken te kunnen waarmaken moet er een keuring van de stelling gebeuren.

 

 

Magazijnstellingen

Heel wat magazijnen zijn uitgerust met magazijnstellingen voor het stockeren van producten. Er zijn wel wat risico's verbonden aan het stapelen van producten op stellingen. Wordt er iets verkeerd gestapeld, dan bestaat er een risico dat de producten beschadigd worden of dat de werknemers in gevaar gebracht worden. Daarom is het keuren van magazijnstellingen verplicht. Het keuren van magazijnstellingen kan gebeuren door een keuringsorganisme of door een bevoegd persoon.

Onderzoek

De keuring van de stelling moet gebeuren volgens CODEX art. IV.2-14

 

De keuring van stellingen is verplicht te doen door een bevoegd persoon of door het bedrijfshoofd. De keuring van de stelling mag ook gebeuren door een keuringsorganisme zoals OCB. Onze keurders beschikken over de nodige kennis en ervaring om een keuring van de stelling grondig uit te voeren.

 

Alle werkplatformen die hoger zijn dan 2 meter moeten voorzien van een leuningsysteem. Dit is een soort borstwering, dat valgevaar moet voorkomen.

De keuring van een stelling of steiger moet verplicht gebeuren door een bevoegd persoon, maar mag ook uitgevoerd worden door een keuringsorganisme.
Stelling bij woningbouw

Wat omvat de keuring van de stelling?

Volgende punten worden tijdens de keuring van de stelling nagekeken:

  • Visueel onderzoek van de goede staat van metalen structuren, werkvloer, verbindingen, bevestigingen, opstelling;
  • Aanwezigheid van de collectieve beveiligingselementen en toegangen.

Wanneer er een keuring van de stelling plaatsvindt door een bevoegd persoon of een controleorganisme dan worden de hele stelling en de stellingsdelen onder de loep genomen.

 

Volgens art. 441 van het ARAB moet het materiaal voor het bouwen of verbouwen van een stelling voor de indienststelling gekeurd worden. Ook moet een bevoegd persoon wekelijks nakijken of de stelling nog in orde is. Deze wekelijke keuring van de stelling is zeker aangeraden.

 

Het is ook mogelijk dat door bijvoorbeeld een strenge winter, de stelling een tijd lang niet gebruikt werd. Dan is het volgens art. 456 van het ARAB belangrijk dat er een keuring van de stelling plaats vindt om gevaar in zake stabiliteit te vermijden.

 

Stellingen die van werf naar werf worden getransporteerd, worden ook wel eens vliegende stelling genoemd. Deze stellingen moeten telkens voor de indienststelling gekeurd worden. Dit mag door een bevoegd persoon of door een keuringsorganisme gebeuren. Deze keuring van de stelling gebeurt volgens ARAB art. 451.

 
Werken op hoogte houdt risico's in, daarom is een keuring van de stelling noodzakelijk om de veiligheid te garanderen.
Kunstproject op hoogte
Wij staan steeds klaar voor u.