33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Alles over de keuring van uw thuisbatterij

Bij OCB staan we klaar om uw thuisbatterij te keuren en te verzekeren dat deze voldoet aan alle veiligheids- en conformiteitsnormen. Of u nu een thuisbatterij heeft die is aangesloten op een fotovoltaïsche hybride omvormer of rechtstreeks op het schakelbord van uw installatie. Wij zorgen voor een grondige keuring volgens de voorschriften van het "AREI" KB van 08/09/2019 - Boek 1.

Het is van vitaal belang om deze controle uit te voeren voordat de thuisbatterij in gebruik wordt genomen aangezien deze toevoeging aan uw elektrische installatie wordt beschouwd als een uitbreiding en ingrijpende wijziging.

 

VRAAG DE KEURING VAN UW THUISBATTERIJ AAN

Hoe verloopt de keuring van uw thuisbatterij?

Onze inspecteurs voeren een gedetailleerde controle uit volgens de voorschriften van het AREI en de specifieke aandachtspunten zoals gedefinieerd door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. De keuring omvat verschillende fasen:

  1. Voorbereiding van de controle: We analyseren het werkingsprincipe van de thuisbatterij in uw elektrische installatie, met speciale aandacht voor de mogelijkheid van eilandwerking.
  2. Administratieve controle: We controleren het elektrisch dossier van de thuisbatterij, inclusief de ééndraadsschema's, situatieplannen, installatie- en veiligheidsinstructies van de fabrikant en de EU-conformiteitsverklaring(en).
  3. Visuele inspectie: Onze inspecteurs verifiëren of de werkelijkheid overeenkomt met de vooraf verstrekte schema's, de juiste markering van elementen aanwezig is en of alle installatie- en veiligheidsinstructies van de fabrikant worden nageleefd.
  4. Controle door meting: We meten onder andere de aardingscontinuïteit, spreidingsweerstand van de aardverbinding en voeren isolatiemetingen uit.
  5. Controle door beproeving: We testen de werking van het automatisch scheidingssysteem van de omvormer en de differentieelstroominrichting, inclusief algemene werking en specifieke tests voor stroombanen in eilandwerking.

Wat moet u voorzien bij de keuring van uw thuisbatterij?

  • Het ééndraadsschema van de elektrische installatie;
  • Het situatieschema van de elektrische installatie;
  • Installatie- en veiligheidsinstructies van de fabrikant;
  • De EAN-code voor de aansluiting van de installatie op het netwerk, te vinden op uw elektriciteitsfactuur. EAN staat voor 'European Article Numbering' en bestaat uit 18 cijfers.

Wat ontvangt u van ons na de keuring van uw thuisbatterij?

Na de keuring van de thuisbatterij ontvangt u een keuringsattest waarin eventuele inbreuken of opmerkingen worden vermeld.

Indien er geen inbreuken zijn vastgesteld, ontvangt u een conformiteitsrapport dat 25 jaar geldig is. Als er inbreuken zijn, wordt de installatie als niet-conform beschouwd en moet er een nieuwe keuring plaatsvinden nadat de benodigde werkzaamheden zijn voltooid. De thuisbatterij kan niet worden gebruikt totdat de installatie conform is bevonden.

Eventuele herkeuring dient te gebeuren door hetzelfde erkend organisme.

Ook ontvangt u van onze inspecteur een sticker met QR-code op het toestel. Met behulp van deze QR-code kunt u direct het laatste keuringsverslag raadplegen.

 

VRAAG DE KEURING VAN UW THUISBATTERIJ AAN

Uw digitaal keuringsverslag raadplegen wordt nog makkelijker dankzij een extra tool: het QR-pictogram. Die ziet u verschijnen vanaf het moment waarop u voor de eerste keer een bepaalde installatie of machine laat keuren. De inspecteur kleeft de stick
OCB QR-code
Wij staan steeds klaar voor u.