33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Alles over de keuring van uw laadpaal

Overweegt u de installatie van een nieuwe laadpaal? Of bent u van plan belangrijke aanpassingen aan uw elektrische installatie door te voeren? Dan is het essentieel om een grondige keuring van uw laadpaal te laten uitvoeren. Onjuiste aansluitingen kunnen immers leiden tot storingen in het laadproces en zelfs tot gevaarlijke situaties.


Hoe verloopt de keuring van uw laadpaal

De controleprocedure omvat verschillende stappen:

Voorafgaand aan de keuring worden de documenten en technische specificaties van de fabrikant geraadpleegd.

 

Administratieve controle omvat:

Verificatie van het elektrische dossier, inclusief het ééndraads- en situatieschema van de elektrische installatie, installatie- en veiligheidsinstructies van de fabrikant voor de laadpaal en zijn onderdelen en de EU-conformiteitsverklaring(en) van de laadpaal en relevante onderdelen.

Daarnaast omvat de inspectie het controleren van de juiste plaatsing van het oplaadpunt volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en de compatibiliteit van de geïnstalleerde apparatuur.

 

VRAAG DE KEURING VAN UW LAADPAAL AAN

Overweegt u de installatie van een nieuwe laadpaal? Of bent u van plan belangrijke aanpassingen aan uw elektrische installatie door te voeren? Dan is het essentieel om een grondige keuring van uw laadpaal te laten uitvoeren. Onjuiste aansluitingen ku
Keuring laadpaal

Bij onze keuring wordt gelet op

 • De overeenstemming van documentatie met de werkelijkheid;
 • De aanwezigheid van vereiste markeringen op verschillende onderdelen;
 • Conformiteit met fabrikantsvoorschriften voor het gebruik van het oplaadpunt, inclusief installatie, ventilatie-eisen, plaatsing van benodigde beschermingsvoorzieningen, enzovoort;
 • Correcte keuze en diameter van kabels en leidingen;
 • Geschiktheid van de gekozen locatie voor het laadstation in termen van externe invloeden (o.a. de eventueel noodzakelijke aanrijbeveiliging.);
 • Toegankelijkheid van het laadpunt;
 • Aanwezigheid van differentieelstroombeschermingsinrichtingen (type A, B, 6mA DC-component, enz.);
 • De algemene goede staat van de elektrische installatie;
 • Correcte keuze, installatie en montage van vast elektrisch materiaal;
 • Impact van deze uitbreiding op de bestaande installatie.

keuring via metingen

Bij onze keuring op locatie worden de volgende aspecten gemeten:

 • De continuïteit van de aarding;
 • De weerstand van de aardverbinding;
 • Isolatiewaarden.

 keuring via testen

Onze inspecteur voert de volgende procedures uit:

 • Testen van de werking van de differentieelstroombeschermingsinrichtingen door het indrukken van de testknop (indien er spanning aanwezig is);
 • Meting van de drempelwaarde en uitschakeltijd van de differentieelstroombeschermingsinrichtingen via de foutlus (indien er spanning aanwezig is).

Wat ontvangt u van ons na de keuring van uw laadpaal?

Na de keuring van de laadpaal ontvangt u een keuringsattest waarin eventuele inbreuken of opmerkingen worden vermeld.

Bij een geslaagde keuring zonder inbreuken zal de inspecteur u een conformiteitsrapport verstrekken, geldig voor 25 jaar, waarna u de laadpaal direct kunt gebruiken.

Indien inbreuken worden geconstateerd, wordt de installatie als niet-conform beschouwd en moet er na het voltooien van corrigerende maatregelen een herkeuring plaatsvinden voordat de laadpaal in gebruik kan worden genomen. Deze herkeuring moet worden uitgevoerd door hetzelfde erkende organisme dat het oorspronkelijke onderzoek heeft uitgevoerd.

Ook ontvangt u van onze inspecteur een sticker met QR-code op het toestel. Via deze QR-code heeft u toegang tot het meest recente keuringsverslag.

 

VRAAG DE KEURING VAN UW LAADPAAL AAN

Uw digitaal keuringsverslag raadplegen wordt nog makkelijker dankzij een extra tool: het QR-pictogram. Die ziet u verschijnen vanaf het moment waarop u voor de eerste keer een bepaalde installatie of machine laat keuren. De inspecteur kleeft de stick
OCB QR-code
Wij staan steeds klaar voor u.