33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring laagspanningsinstallatie

Wat valt er onder elektrische laagspanningsinstallatie?

Een industriële laagspanningsinstallatie is een elektrische installatie waarbij de spanning van de installatie lager is dan 1000 Volt. We maken een onderscheid tussen een huishoudelijke en niet-huishoudelijke installatie omdat de laagspanningsinstallatie van een bedrijf meestal uitgebreider en complexer is. Ook de reglementering die van toepassing is, is niet altijd dezelfde als die van de huishoudelijke elektrische installatie. De keuring van de laagspanningsinstallatie bij bedrijven gebeurt dan ook op een andere manier dan de keuring van een huishoudelijke installatie.
Bij de keuring van de laagspanningsinstallatie wordt de isolatie- en spreidingsweerstand gemeten.
Metingen van de elektrische laagspanningsinstallatie

Verloop keuring laagspanningsinstallatie

Bij het uitvoeren van een keuring van de laagspanningsinstallatie worden de normen van het AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie, gevolgd. Bij de keuring van de laagspanningsinstallatie worden er tijdens het onderzoek op volgende punten gelet:

  • Schema’s, plannen en uitwendige invloedsfactoren worden geverifieerd;
  • Indien van toepassing wordt er een nazicht gedaan op de netstructuren TT, TN en IT;
  • Nazicht van de beveiliging tegen overstromen;
  • Visuele keuring van de laagspanningsinstallatie en globale conformiteit met de reglementering van het AREI;
  • Keuring van de bedrading van het bord, de aansluitingen en verbindingen en de kleurcode van de geleiders;
  • Visuele keuring van de geplaatste leidingen, stopcontacten en verlichting van het gebouw;
  • Keuring van de bescherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraken van de elektrische laagspanningsinstallatie;
  • Meting van de isolatieweerstand en spreidingsweerstand van de elektrische installatie.
Het verslag van de keuring van de laagspanningsinstallatie bevat een duidelijke beschrijving van de gekeurde installatie met de eventuele inbreuken en een besluit. Dit besluit geeft aan of de elektrische installatie in gebruik mag blijven of dat er herstellingen dienen te gebeuren. Werd de installatie afgekeurd dan kan u na het herstellen van de inbreuken een herkeuring aanvragen van de elektrische laagspanningsinstallatie.
 
Het elektrisch bord is één van de vele punten dat wordt nagekeken bij de keuring van de laagspanningsinstallatie.
Elektrisch bord

Type keuring van de laagspanningsinstallatie

Indienststellingsonderzoek van de elektrische installatie

Hebt u een nieuwe elektrische installatie geplaatst of laten plaatsen? Werd de elektrische laagspanningsinstallatie uitgebreid of aangepast? Denk er dan aan dat de installatie in dienst gesteld moet worden. Indien de keuring van de laagspanningsinstallatie geen inbreuken bevat, mag de elektrische installatie in dienst gesteld worden.

 

Periodieke keuring van de laagspanningsinstallatie

Volgens het AREI dient de elektrische laagspanningsinstallatie elke 5 jaar gekeurd te worden door een controle organisme. In sommige gemeenten verplicht het politiereglement een jaarlijkse keuring van de laagspanningsinstallatie in plaats van een keuring om de 5 jaar. Deze verplichting kan ook opgelegd worden door enkele verzekeraars.

 

Thermografisch onderzoek als optie bij een keuring van de laagspanningsinstallatie

Een thermografisch onderzoek van de elektrische laagspanningsinstallatie gebeurt met een warmtegevoelige camera en kan als optie aangevraagd worden bij de keuring van de laagspanningsinstallatie. Met deze warmtecamera kunnen we slechte contacten en overbelaste punten detecteren.

Wij staan steeds klaar voor u.