33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Risicoanalyse hoogspanningscabine

Wat is de elektrische hoogspanning?

De spanning van een hoogspanningsinstallatie is hoger dan 1000 Volt. De elektrische hoogspanningsinstallatie beperkt zich meestal tot een klein gedeelte van de hele elektrische installatie, namelijk de hoogspanningscabine. Naast de verplichte jaarlijkse keuring van de hoogspanningscabine, moet er ook éénmalig een risicoanalyse van de hoogspanningscabine gebeuren. OCB kan assisteren bij de risicoanalyse van de hoogspanningscabine.

Naast de periodieke controle van de hoogspanningscabine moet er ook eenmalig een risicoanalyse van de hoogspanningscabine plaatsvinden.
De spanning van de hoogspanningscabine is hoger dan 1000 Volt.

Risicoanalyse hoogspanningscabine: reglementering

Een risicoanalyse van de hoogspanningscabine wordt uitgevoerd volgens het AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie volgens het KB van 04/12/2012. De risicoanalyse van de hoogspanningscabine is een éénmalige keuring om de risico’s van de installatie in kaart te brengen.

Assistentie bij risicoanalyse hoogspanningscabine: onderzoek

De risicoanalyse van de hoogspanningscabine bestaat uit 3 hoofdpunten:

  1. Vaststellen van de risico’s;
  2. Kwalificatie van de risico’s;
  3. Voorstellen van veiligheids- en beheersmaatregelen (als optie).

 

Vaststellen van de risico’s bij een risicoanalyse van de hoogspanningscabine

Om de risico’s van de hoogspanningscabine te kunnen vaststellen, beschikt OCB over een uitgebreide check list. Enkele belangrijke punten uit de check list die worden nagekeken zijn de volgende:

  • Toegang: Is er bij de toegang struikel- of valgevaar, is er een trap aanwezig, is het gemakkelijk toegankelijk, wat is de staat van de deur?
  • Gebouw: Wat is de algemene toestand van het gebouw en de hoogspanningsinstallatie, heerst er orde en netheid, hebben ongedierte de mogelijkheid om via gaten binnen te komen?
  • Signalisatie: Worden eventuele obstakels, brandbestrijdingsmiddelen, reddings- en hulpmiddelen gesignaleerd? Is er een etikettering van gevaarlijke producten?
  • Bediening: Worden bedieningsorganen aangeduid en zijn alle aanduidingen duidelijk leesbaar? Worden de cellen en componenten geïdentificeerd?
  • Elektrisch: Is er beveiliging in afscherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking? Wat is de staat van de verlichting en is de verlichtingsarmatuur goed bereikbaar?
Tijdens de risicoanalyse van de hoogspanningscabine wordt er gekeken naar de risico's van de installatie.
Meting tijdens de keuring van de hoogspanningscabine

Kwalificaties van risico’s

Tijdens de assistentie bij een risicoanalyse van de hoogspanningscabine worden de risico’s gekwalificeerd in functie van de ernstgraad. Op basis daarvan weet de werkgever welke risico’s als eerste moeten worden weggewerkt.

 

 

Voorstellen van veiligheidsmaatregelen na de risicoanalyse van de hoogspanningscabine

Indien u dat wenst, kan OCB na de assistentie bij het uitvoeren van de risicoanalyse van de hoogspanningscabine de te nemen veiligheidsmaatregelen en beheersmaatregelen voor stellen.

 

Hebt u vragen over de risicoanalyse van een hoogspanningscabine? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze studiedienst die tijdens weekdagen ter uwer beschikking staat voor alle technische vragen.

 
De risicoanalyse van de hoogspanningscabine moet éénmalig worden uitgevoerd volgens KB van 04/12/2012.
Aandacht bij het betreden van een hoogspanningscabine is aangewezen.
Wij staan steeds klaar voor u.