33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Risicoanalyse laagspanningsinstallatie

Wat is een elektrische laagspanningsinstallatie?

Een industriële laagspanningsinstallatie is in vele opzichten verschillend van een huishoudelijke elektrische installatie, maar hebben wel beide een spanning die lager is dan 1000 Volt. Naast de installatie is ook de reglementering tussen een huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installatie verschillend. Naast de periodieke keuring van de elektrische installatie, dient er op industriële installatie ook een risicoanalyse van de elektrische installatie plaats te vinden. Assistentie bij risicoanalyse elektrische installatie kan door OCB uitgevoerd worden.
De periodieke elektriciteitskeuring kan gelijktijdig met de risicoanalyse van de laagspanningsinstallatie worden uitgevoerd.
OCB zorgt voor de assistentie bij een risicoanalyse van de elektrische installatie
Bij risicoanalyse van een laagspanning moeten de risico's geëvalueerd worden door de werkgever.

Wat omvat de risicoanalyse van de elektrische installatie?

Het rapport van de risicoanalyse van de elektrische installatie bestaat uit:

  • De risicobeoordeling en de te nemen preventiemaatregelen;
  • De bekwaamheden aan de elektrische installaties;
  • De bekwaamheid en de opleiding van en instructies voorde werknemers, om risico’s te vermijden tijdens de uitvoering van de opdrachten waarmee deze werknemers belast zijn;
  • Het technisch dossier met beschrijving van de elektrische installatie, wat door de werkgever moet samengesteld en bewaard worden;
  • Keuringsattest van de risicoanalyse van de elektrische installatie volgens het AREI.

Assistentie bij risicoanalyse elektrische installatie: reglementering

De assistentie bij een risicoanalyse van een elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens het AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie: KB van 04/12/2012.

De risicoanalyse van de elektrische installatie moet maar éénmalig uitgevoerd worden om in regel te zijn met de wetgeving volgens het AREI.

Risicoanalyse van laagspanning elektrische installatie moet voldoen aan de reglementeringen van AREI

Assistentie bij risicoanalyse elektrische installatie: onderzoek

Elke werkgever is verplicht om een risicoanalyse van de elektrische installatie uit te laten voeren als de elektrische laagspanningsinstallatie bestemd is voor de productie, de omvorming, het transport de verdeling of het gebruik van elektrische energie. Deze elektrische installatie bevindt zich in de gebouwen of op het terrein van de onderneming van de werkgever.

 

Wat na de risicoanalyse van de elektrische installatie?

Bij de evaluatie van de risico’s na de risicoanalyse van de elektrische installatie moet de werkgever vanaf dan rekening houden met de inplanting van de elektrische installatie. Op basis van deze risicoanalyse treft de werkgever de nodige maatregelen die nodig zijn om de werknemers te beschermen tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse werktaak.

 

Risicoanalyse op oude elektrische installaties

Een oude elektrische installatie is een installatie waarvan de uitvoering is aangevangen ten laatste op 01/10/1981. Werkgevers met zo’n oude elektrische installatie moeten ervoor zorgen dat hun installatie uiterlijk op 31/12/2016 aan de voorschriften voldoet. Vraag hier uw controle aan.

 

Denk er aan de periodieke elektriciteitskeuring elke 5 jaar te laten uitvoeren door een keuringsorganisme zoals OCB.

Wij staan steeds klaar voor u.