Keuring brandveiligheid

We hopen dat het natuurlijk nooit van toepassing is, maar tijdens een brand moet u voorbereid zijn op alles, daarom is de keuring van brandveiligheid een belangrijk gegeven bij OCB. Uw veiligheid is namelijk onze zorg!


Keuring brandveiligheid: branddetectie installatie

Een branddetectie installatie bestaat uit verschillende componenten: detectoren, drukknoppen, sirenes en een centrale. Bij de keuring van de branddetectie installatie gaat het vooral over de staat en opstelling van de installatie:

 • Nakijken of de batterijen nog in orde zijn;
 • Verifiëren van de lussen in functie van het plan;
 • Nagaan of de brandcentrale conform de norm is (NBN S 21-100 – ARAB art. 52 10);
 • Controleren of de automatische detectoren en drukknoppen reageren op de centrale;
 • Nakijken of de adressering van de detectoren correct zijn ingesteld;
 • Het ontruimingssignaal of sirene in werking stellen om na te gaan of het overal hoorbaar is;
 • Visuele controle van de aanduidingen.

Om een goede werking van de branddetectie vast te stellen dient deze eerst en vooral in dienst gesteld te worden, nadien volgt er een periodieke keuring van de brandveiligheid van de branddetectie installatie.

 

 

Keuring brandveiligheid: rookkoepels

Bij sommige bedrijven is een opening in het dak verplicht, meestal is dat in de trappenhal. Het doel van deze opening is dat het bij brand eenvoudig geopend kan worden door de brandweer. De rookkoepel dient jaarlijks gekeurd te worden.

 

 

Keuring brandveiligheid: noodverlichting

Noodverlichting is de verlichting die in werking treedt en voldoende licht moet voorzien wanneer de voeding van de gebruikelijke verlichting uitvalt. Er zijn 2 types noodverlichting:

 • Veiligheidsverlichting: het doel is de werkruimte veilig te kunnen verlaten. Deze verlichting kan nog eens opgedeeld worden in evacuatieverlichting, anti-paniekverlichting en verlichting arbeidsplaatsen met verhoogd risico;
 • Vervangingsverlichting: verlichting die toelaat dat de normale (werk)activiteit verder gezet wordt.

Tijdens de keuring van de noodverlichting worden volgende punten nagekeken:

 • Werking van de noodverlichtingsarmaturen;
 • Functietest;
 • Visueel nazicht van de plaatsing en montage van de armaturen.

De noodverlichting moet allereerst in dienst gesteld worden, dit als onderdeel van de elektriciteitskeuring van de laagspanningsinstallatie, als verlichtingsstroombaan. Het ARAB (art. 52.11 en art. 63 bis) legt verplicht een jaarlijkse keuring door een controleorganisme op.

 

U kan het totaalpakket keuring brandveiligheid aanvragen via het aanvraagformulier.

Wij staan steeds klaar voor u.
keuring brandveiligheid keuring brandveiligheid periodieke keuring elektriciteitskeuring
keuring brandveiligheid keuring brandveiligheid periodieke keuring elektriciteitskeuring