33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring hoogspanningscabine

Wat valt er onder elektrische hoogspanning?

Een industriële hoogspanningsinstallatie is een elektrische installatie waarbij de spanning in de installatie hoger is dan 1000 Volt. Meestal beperkt deze hoogspanningsinstallatie zich tot een klein gedeelte van de gehele elektrische installatie namelijk de hoogspanningscabine. Voor grote industriële toepassingen bestaan er ook verbruikers die op hoogspanning werken. Hoogspanning is enkel terug te vinden bij bedrijven en niet voor particuliere doeleinden.

Bij de keuring van de hoogspanningscabine wordt de isolatie- en spreidingsweerstand gemeten.
Meting bij de keuring van een hoogspanningscabine

Verloop keuring hoogspanningscabine

Bij de keuring van een hoogspanningscabine wordt volgens de normen opgelegd in het AREI, het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie, uitgevoerd. Tijdens de keuring van de hoogspanningscabine worden volgende punten nagekeken:

 • Visuele keuring van de hoogspanningscabine en de globale conformiteit met de reglementering;
 • Staat van het gebouw, de toegangen, de verluchtingen, de verlichting, de noodverlichting, het schakelmateriaal en de bedieningsuitrusting van de hoogspanningscabine;
 • De geplaatste leidingen in de hoogspanningscabine;
 • De aanwezigheid van de wettelijk verplichte aanduidingen volgens het AREI;
 • De verlichtingssterkte van de kunstmatige verlichting wordt gemeten tijdens de keuring van de hoogspanningscabine;
 • Het nakijken van het oliepeil van de transformatoren en schakelaars;
 • Nakijken van de eventuele aanwezigheid van temperatuursstrips;
 • Tijdens de keuring van de hoogspanningsinstallatie wordt er ook gekeken naar de geplaatste stopcontacten en verlichting in de hoogspanningscabine;
 • Keuring van de bescherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking van de elektrische hoogspanningscabine;
 • Nazicht van de beveiliging tegen overstromen;
 • Enkel van toepassing bij een indiensstellingsonderzoek van de hoogspanningscabine: meting van de isolatieweerstand en de verschillende spreidingsweerstanden.
Het verslag van de keuring van de hoogspanningscabine bevat een duidelijke omschrijving van de gekeurde elektrische installatie met eventuele inbreuken en het besluit van de controle. Het besluit toont aan of de elektrische hoogspanningscabine in gebruik mag blijven of dat er eerst enkele herstellingen dienen te gebeuren. Als de installatie afgekeurd is, kan er na het wegwerken van inbreuken en herkeuring worden aangevraagd om de hoogspanningscabine terug in dienst te stellen.
 
De keuring van een hoogspanningscabine gebeurt jaarlijks door een controleorganisme.
Een hoogspanningscabine heeft een spanning hoger dan 1000 Volt.

Type keuring hoogspanningscabine

Indienststellingsonderzoek van de elektrische hoogspanningscabine

Werd er een nieuwe hoogspanningsinstallatie of hoogspanningscabine geplaatst of hebt u een wijziging of uitbreiding uitgevoerd aan deze elektrische installatie? Vergeet dan zeker niet dat de hoogspanningsinstallatie of hoogspanningscabine (terug) in dienst te stellen. Indien het keuringsverslag van de hoogspanningscabine geen inbreuken bevat, kan deze zonder probleem in dienst gesteld worden.

 

Periodieke keuring van de hoogspanningscabine

Volgens het AREI artikel 272 dient er elk jaar een keuring van de hoogspanningscabine uitgevoerd te worden door een controleorganisme.

 

Uitschakeltest van de hoogspanningsrelais als optie bij een keuring van de hoogspanningscabine

Een uitschakeltest van de hoogspanningsrelais is geen test die bij het standaardpakket van een keuring van de hoogspanningscabine hoort, maar kan apart aangevraagd worden en gelijktijdig met de keuring van de hoogspanningscabine uitgevoerd worden.

Wij staan steeds klaar voor u.