33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Thermografie

Wat is Thermografie?

Thermografie is een meettechniek waarmee vanop afstand een thermisch of warmtebeeld wordt gemaakt van het oppervlak van het voorwerp dat onderzocht wordt, bijvoorbeeld een woning of een elektrische installatie. Het warmtebeeld geeft aan welke temperatuursverdeling er aan het oppervlak van het voorwerp heerst. Bij thermografie wordt dus eigenlijk de temperatuur van een voorwerp gemeten zonder dat er contact is tussen het voorwerp en het meettoestel.

Bij thermografie van een elektrische installatie wordt een warmtebeeld gemaakt van deze installatie.
Thermografie van een elektrische installatie

Thermografisch onderzoek

Bij de thermografie van een elektrische installatie worden volgende punten nagekeken:

  • Visuele controle van de algemene elektrische installatie;
  • De elektrische borden worden gescand;
  • Tijdens de thermografie worden de hot spots heel goed geïnspecteerd aangezien een hot spot de aanleiding kan geven tot het ontstaan van een brand.
Het verslag van de thermografie bestaat uit een duidelijke beschrijving van de elektrische installatie, een thermische foto en een visuele foto van de hot spot. Indien er tijdens de thermografie inbreuken werden vastgesteld, worden deze op het verslag vermeld. Ten slotte bevat het verslag van een thermografie nog een besluit.
txt

Voorbereiding bij het uitvoeren van een thermografie

Een thermografische camera kan niet door vaste materialen kijken. Daarom moeten er voorafgaand het thermografisch onderzoek enkele voorbereidingen getroffen worden. De camera kan niet door de afschermplaat van een elektrisch bord kijken. Bij de thermografie moet deze plaat van verwijderd worden. Bij het verwijderen van deze afschermplaat, moet de installatie buiten dienst gezet worden. Let wel, het onderzoek zelf moet wel gebeuren terwijl de installatie ingeschakeld is. Het buiten dienst stellen van de elektrische installatie is niet evident tijdens de werkuren.

 

Een goede voorbereiding bij de thermografie is dus van groot belang. Dit kan als volgt praktisch gepland worden: De dag voor het onderzoek de installatie buiten dienst stellen en de afschermplaat verwijderen en de dag na het onderzoek de plaat terug te plaatsen. Zo kan de afschermplaat in veilige omstandigheden verwijderd en teruggeplaatst worden. En zo kan de installatie in dienst blijven tijdens het thermografisch onderzoek en tijdens de werkuren.

Is thermografie verplicht?

Voor het uitvoeren van een thermografisch onderzoek is er geen wettelijke verplichting. Echter via de reglementering van Assuralia, dit zijn de voorschriften van de verzekeraars, wordt er wel een jaarlijks onderzoek opgelegd van de elektrische installatie.

 

Ookal is een thermografie niet verplicht, het is altijd interessant om een thermografisch onderzoek te laten uitvoeren van de elektrische installatie. Vraag uw controle aan via onze site en krijg een duidelijk beeld over de temperatuursverdeling van de elektrische installatie.

Thermografie is niet verplicht, maar kan door Assuralia wel jaarlijks opgelegd worden.
Thermografisch onderzoek met een warmtecamera
Wij staan steeds klaar voor u.