33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Verplichte keuringen bij nieuwbouw

Bent u van plan om een nieuwe woning te bouwen? Dan moet u met heel wat zaken rekening houden. Zo moet u heel wat verplichte keuringen bij nieuwbouw laten uitvoeren. We zetten de belangrijkste voor u op een rijtje.

Verplichte keuringen bij nieuwbouw: overzicht

Een eigen nieuwbouwwoning is de droom van vele Belgen. Voor die droom werkelijkheid wordt, moet u enkele belangrijke stappen zetten. Een daarvan is een reeks verplichte keuringen bij nieuwbouw. Die zijn er niet zomaar. Ze garanderen uw veiligheid en die van iedereen die op uw bouwwerf aan de slag is.

  • Een eerste van enkele belangrijke verplichte keuringen bij nieuwbouw: veiligheidscoördinatie. Die controle is alleen verplicht wanneer er op uw bouwwerf meer dan één aannemer aan het werk is. De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat het risico op ongevallen tot een strikt minimum wordt herleid. Daarom stelt hij de nodige preventiemaatregelen voor die veilig werken bevorderen.
U moet heel wat verplichte keuringen laten uitvoeren bij nieuwbouw.
  • Een belangrijke keuring in de reeks verplichte keuringen bij nieuwbouw is de tijdelijke elektriciteitsaansluiting. Om elektriciteit op uw werf te verzekeren, plaatst de aannemer vaak een werfkast. Hou er rekening mee dat ook die verplicht moet worden gecontroleerd. Zo vermijdt u ook hier onveilige toestanden die tot kortsluiting of zelfs brand kunnen leiden.
  • Is uw woning opgeleverd? Dan is het moment aangebroken om ook de definitieve elektriciteitsinstallatie te laten keuren. Daarbij checkt de inspecteur of de installatie en alle aansluitingen volgens alle wettelijke regels zijn uitgevoerd. Eens deze fase in het rijtje van verplichte keuringen bij nieuwbouw achter de rug is, trekt u met een gerust gemoed in uw nieuwe woning.

  • Een van de volgende verplichte keuringen bij nieuwbouw is ook een nutsvoorziening: uw drinkwater. Tijdens de waterkeuring bekijkt een keurder van een erkend keuringsorganisme of de binneninstallatie van uw drinkwater aan alle vereisten voldoet en u dus veilig en zuiver drinkwater garandeert.
Ziet u door het bos de bomen niet meer in de wirwar van verplichte keuringen bij nieuwbouw?
  • Ook de privéafvoer via de riolering is een van de verplichte keuringen bij nieuwbouw. Daarbij gaat de keurder na of alle wettelijk vastgelegde normen voor de afvoer van uw afvalwater zijn gerespecteerd bij de aansluiting van uw woning op het openbare rioleringsnet.

  • Verwarmt en/of kookt u met een gasinstallatie? Dan moet u ook die verplichte keuring bij nieuwbouw laten uitvoeren. Want veiligheid staat natuurlijk altijd voorop.
  • Een van de laatste verplichte stappen bij nieuwbouw is de EPB-verslaggeving. Een energiedeskundige type A komt langs en evalueert uw woning op het vlak van energiezuinigheid. Daarbij spelen verschillende criteria, zoals verwarming, isolatie en luchtdichtheid een rol. Op basis van zijn bevindingen levert de energiedeskundige een energieprestatiecertificaat (EPC). Daarin vindt u de energiescore van uw woning. Let wel: dat certificaat blijft maar tien jaar geldig.

  • Bent u de trotse bezitter van zonnepanelen? Vergeet dan zeker niet om ook die te laten keuren door een erkend organisme. Die keuring gebeurt op basis van het AREI en is verplicht. Pas nadat u het verslag van deze verplichte keuring bij nieuwbouw aan uw netbeheerder bezorgt, kan die verder met een correcte en veilige aansluiting van uw zonnepanelen.

 

Verplichte keuringen bij nieuwbouw: hulp nodig?

Ziet u door het bos de bomen niet meer in de wirwar van verplichte keuringen bij nieuwbouw? Bij OCB scheppen we graag klaarheid. Neem daarom gerust contact met ons op. Onze medewerkers begeleiden u graag verder.

Vorige
Wij staan steeds klaar voor u.