33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Tankkeuring

Wat is een opslagtank?

Een opslagtank is een omhulling die ontworpen en vervaardigd is om stoffen drukloos op te slaan. Er moet periodiek een tankkeuring plaatsvinden om aan de normen te voldoen, echter zijn de reglementeringen van tankkeuringen in Vlaanderen en Wallonië verschillend zowel bij de ondergrondse tanks als de bovengrondse tanks.

 

Keuring mazouttank en keuring stookolietank zijn veel voorkomende tankkeuringen. Een mazouttank keuren of een stookolietank keuren moet de veiligheid garanderen van de werking van de tank. Er zijn zowel ondergrondse mazoutanks en stookolietanks als bovengrondser mazouttanks en stookolietanks die aan een periodieke tankkeuring onderworpen moeten worden. Als er geen inbreuken op het keuringsverslag zijn vermeld, wordt er een conformiteitsattest van de mazouttank of stookolietank opgesteld.

 

 

Tankkeuring in Vlaanderen

Voor de tank gebruikt mag worden moet er een indienststellingsonderzoek plaatsvinden. Nadien moet er een periodieke tankkeuring gebeuren. De tankkeuring in Vlaanderen voor ondergrondse en bovengronds tanks is van toepassing bij:

 • Zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen vanaf 50 liter vb. keuring benzinetank;
 • Ontvlambare vloeistoffen vanaf 100 liter vb. keuring benzeenhouder;
 •  Vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55° Celsius tot 100° Celsius vanaf 100 liter vb. keuring mazouttank; Vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° Celsius vanaf 200 liter vb. keuring zware stookolietank.
De keuring van een ondergrondse tank moet periodiek gebeuren.
Keuring van ondergrondse tank bij een tankstation

Voor tanks die voldoen aan één van bovenstaande punten dient er een beperkt onderzoek en een algemeen onderzoek te gebeuren voor zowel een bovengrondse als een ondergrondse tank. Controle van de stookolietank of mazouttankcontrole horen bijvoorbeeld bij deze keuringen.

 

 

Bovengrondse tank Vlaanderen

Beperkt onderzoek

Tijdens een beperkte tankkeuring van een bovengrondse tank in Vlaanderen die elke 3 jaar moet plaatsvinden, worden volgende punten grondig nagekeken:

 • Inzage in het vorige keuringsattest;
 • Staat van overvulbeveiliging;
 • Onderzoek naar zichtbare verontreiniging aan de oppervlakte;
 • Onderzoek naar de algemene staat van de installatie.

 

 

Algemeen onderzoek

Voor deze tankkeuring plaatsvindt, moet de houder inwendig gereinigd worden. Het algemeen onderzoek van een tankkeuring vindt om de 20 jaar plaats en omvat volgende punten:

 • Het beperkt onderzoek, zoals hierboven vermeld;
 • Staat van de binnenwand van de tank;
 • Als het om verticale tanks gaat wordt de staat van het vakwerk en inwendige toebehoren, onderzoek van de bodemplaat en bodemvervorming;
 • Drukproef op eventuele verwarmingspijpen.

Ondergrondse tank Vlaanderen

Net zoals bij een bovengrondse tank moet er ook voor een ondergrondse tank een beperkt onderzoek en een algemeen onderzoek plaatsvinden.

Beperkt onderzoek

Een beperkt onderzoek tijdens een tankkeuring vindt jaarlijks of elke 2 jaar plaats. De punten die tijdens een beperkt onderzoek van een tank nagekeken worden zijn de volgende:

Een bovengrondse tankkeuring wordt uitgevoerd door een keuringsorganisme.
Dichtheidsmeting van een tank
 • Inzage in het vorige keuringsattest door een keuringsorganisme;
 • Staat van overvulbeveiliging;
 • Keuring op aanwezigheid van water en slib;
 • Onderzoek naar zichtbare verontreiniging aan de oppervlakte;
 • Staat van de staat van de uitwendige zichtbare delen;
 • Controle op doeltreffendheid van de aanwezigheid van kathodische bescherming, lekdetectiesysteem en de voorzieningen ten behoeve van damprecuperatie bij benzinepompen;
 • Dichtheidsproef op enkelwandige tanks van minder dan 10.000 liter die niet voorzien zijn van een lekdetectiesysteem.

 

 

Algemeen onderzoek

Het algemeen onderzoek bij een tankkeuring van een ondergrondse tank moet om de 10 jaar of om de 15 jaar gebeuren door een keuringsorganisme. Dit onderzoek omvat volgende punten:

 • Het beperkt onderzoek van de tank;
 • Staat van de binnenwand. Als er bezinksel in de houder wordt aangetroffen is een inwendige inspectie noodzakelijk;
 • Staat van de buitenbekleding;
 • Detectie van optredende corrosie;
 • Een dichtheidsproef op rechtstreeks in de grond ingegraven enkelwandige houders. Bij dubbelwandige houders wordt deze proef vervangen door de controle van het lekdetectiesysteem.

 

 

Tankkeuringen in Wallonië

De wetgeving in Wallonië betreffende tankkeuringen is verschillend van de tankkeuring in Vlaanderen. Voor meer informatie betreffende de keuring van een mazouttank of de keuring van een stooklolietank die uitgevoerd kunnen worden door OCB: tiffany.badts@ocb.be.

 
Een keuring van een bovengrondse tank vindt periodiek plaats, maar is afhankelijk van de ouderdom van de opslagtank.
Bovengrondse tankkeuring
Wij staan steeds klaar voor u.