33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Nieuw AREI 1 juni 2020

Op 1 juni 2020 ondergaat het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties) het geen wel al eens de “Bijbel voor de elektricien” genoemd wordt, een grondige vernieuwing. Het huidige AREI bestaat sinds 1981 en onderging in de loop der tijd wel wat wijzigingen, doch niet in dezelfde mate zoals bij deze “make-over”. Buiten meerdere inhoudelijke aanpassingen is ook de structuur helemaal veranderd. Onze nieuweling is nu onderverdeeld in 3 “boeken” :

  • Boek 1: installaties op laagspanning en zeer lage spanning
  • Boek 2: installaties op hoogspanning
  • Boek 3: installaties voor transmissie en distributie

 

Deze boeken zijn telkens opgesplitst in 9 gelijk lopende delen met tal van onderverdelingen.

 

Tevens werden tal van aspecten uit normeringen, Ministeriële besluiten, Koninklijke besluiten, nota’s van de FOD Economie geïntegreerd in de tekst van de boeken.

 

Het “oude” artikel 104 (voorzorgsmaatregelen tegen brand) werd bijvoorbeeld helemaal herschreven.

 

Het begrip “vitale” installatie bestaat niet meer en werd opgesplitst in “veiligheids-“ en “kritische installatie”.

 

Het gebruik van halogeenvrije bekabeling hangt niet meer vast aan de toegewezen uitwendige invloedsfactor BD (al dan niet moeilijke ontruimingsvoorwaarden) maar is in ieder geval verplicht voor evacuatiewegen (vandaar dat deze ook op de schema’s moeten aangeduid zijn). Halogeenvrije bekabeling is eveneens verplicht te gebruiken in publieke ruimten die toegankelijk zijn voor meer dan 50 personen en alsook in tunnels. Dit geldt ook voor de kabelgoten, verbindingsdozen, aftakdozen, buizen, enz. …)

 

Een belangrijke wijziging is ook het feit dat installaties op zeer lage spanning (ZLS) nu ook als onderdeel in de keuring door het erkend organisme dient opgenomen te worden. Dit vooral dan met betrekking tot de brandreactie en de uitwendige invloedsfactoren. Dit heeft zeker zijn invloed op bijvoorbeeld bekabeling voor data, informatica, branddetectie, inbraakalarm, …).

 

Een sterk aandachtspunt voor ontwerper/uitvoerder van een elektrische installatie zijn de nieuwe vereisten naar opmaak van schema’s. Vooral bij de niet-huishoudelijke installaties dient hier heel wat meer “huiswerk” gemaakt te worden dan voorheen. Er zijn veel meer en gedetailleerde aanduidingen en eventuele bijlagen noodzakelijk. De agent-bezoekers van de erkende organismen gaan hier tijdens de keuring strikt op toezien.

 

Er dient opgelet te worden met het gebruik van kabels “F1” en “F2”. In het kader van de CPR (CPR staat voor Construction Products Regulation en is een Europese reglementering die onder meer het brandgedrag definieert van bouwproducten die permanent worden verwerkt in bouwwerken. Dit omvat alle mogelijke residentiële, tertiaire en industriële gebouwen.) zijn nu meer dan tevoren de brandreactieklassen Eca, Cca, a1, s1 aan de orde. Tot nu toe mochten de “F1” en “F2”-kabels die geproduceerd waren voor 30 juni 2017 nog gebruikt worden. Nu mag dit enkel nog maar onder bepaalde voorwaarden (enkel buiten gebouwen, bij gebruik voor industriële processen en binnen een gebouw slechts 10 m in het eerste compartiment ervan.

 

Automatische wederinschakeling van automatische schakelaars en differentieelstroominrichtingen hebben een plaats gekregen. Gebruik hiervan kan dus binnenkort, weliswaar onder voorwaarden.

 

De periodiciteit van bepaalde keuringen is gewijzigd of verduidelijkt. De keuring van werf- en tijdelijke installaties dient bijvoorbeeld jaarlijks te gebeuren evenals de delen van een elektrische installatie van een zone met explosiegevaar.

 

Dit is maar een greep uit de wijzigingen. Er wordt trouwens achter de schermen al aan een tweede fase gewerkt waar nog verder wordt ingespeeld op nieuwe toepassingen (laadpalen, batterijopslag,…)

 

De 3 boeken zijn gratis te downloaden op https://economie.fgov.be/nl/publicaties/algemeen-reglement-op-de

 

Tevens zijn hier ook “concordantietabellen ter beschikking” die de verbanden tussen de artikelnummers van het “oude” AREI leggen met die van de nieuwe “boeken”.

Vorige
Wij staan steeds klaar voor u.