33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Meting rendement en EPC verwarming

Meting rendement verwarming

De verwarming zorgt vaak voor een hoge kost, ook door de stijging van de energieprijzen is het rendement van de verwarming enorm belangrijk geworden. Om de energiefactuur te kunnen verlagen, is het belangrijk de juiste installatie aan te schaffen. Dit kan u doen door een energievriendelijke verwarmingsinstallatie aan te kopen met een hoog rendement. Er zijn heel wat specialisten op de markt om het rendement van de verwarming te optimaliseren. Vraag een controle van het rendement van de verwarming aan bij OCB, en zie wat u op termijn kan besparen door een energiezuinige verwarmingsketel aan te schaffen door uw verbruik in kaart te brengen. De investering in een nieuwe verwarmingsinstallatie, verdient u in enkele jaren terug door het hoge rendement van de verwarming en het lage energieverbruik.

 

Naast een lagere energiefactuur heeft de inverstering in goeie verwarmingsketel ook het voordeel goed voor het milieu te zijn: minder verbruik heeft een propere verbranding tot gevolg.

Vraag een meting van het rendement van de verwarming of EPC van de verwarming aan bij OCB.

EPC verwarming Brussels Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de verwarming van gebouwen verantwoordelijk voor bijna 70 % van de broeikasgasemissies. Met het oog op de vermindering van deze emissies legt het Besluit van 03/06/2010 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepaalde energie eisen (EPB) op voor de verwarmingssystemen van de gebouwen. De eisen hebben betrekking op de installaties voor centrale verwarming die 1 of meerdere verwarmingsketels van meer dan 20kW omvatten.

 

Deze vereisten zijn gericht op een minimale energie-efficiëntie en op een vermindering van de milieueffecten van deze installaties.

 

De diagnose heeft tot doel een “gezondheidsbalans” van uw installatie op te maken en u te informeren over eventuele aanpassingen die kunnen worden aangebracht om de energieprestaties te verbeteren. Om de naleving van deze vereisten te garanderen, dient de eigenaar, of in bepaalde gevallen de houder van de milieuvergunning, vanaf 01/01/2011 de verwarmingsketel te laten nakijken.

 

 

Nieuwe verwarmingsketel

Elke nieuwe verwarmingsketel, geplaatst na 01/01/2011, dient te worden onderzocht. dit onderzoek heeft betrekking op het nazicht van het rendement van de ketel, met als belangrijkste metingen, het CO2 en het CO gehalte, de isolatie van de buizen, ventilatie van het stooklokaal, de regeling en de algemene staat van de ketel.

 

 

Bestaande verwarmingsketel

Van de verwarmingsketels, die reeds in dienst waren op 01/01/2011, dient er zo snel mogelijk een eerste oplevering van de ketel gesteld te worden en daarna om de 15 jaar. Dit om na te gaan of de ketel nog een voldoende rendement heeft. Het onderzoek is gelijk aan het onderzoek bij nieuwe ketels.

 

Het onderzoek dient uitgevoerd te worden door een persoon die erkend is door het BIM, Brussels Instituut voor Leefmilieu. OCB beschikt over verschillende medewerkers erkend om deze metingen en opleveringen te kunnen uitvoeren.

 

 

Downloads

Brochure EPB verwarming

Wij staan steeds klaar voor u.