33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring drukvaten

Wat is een drukvat?

Een drukvat is een omhulling in een duurzaam product. Een drukvat is ontworpen en vervaardigd voor het opslaan van stoffen onder druk. Autoclaven en gasflessen zijn enkele voorbeelden van drukvaten. De keuring van drukvaten kan een onderdeel zijn van uw milieumanagement systeem, waar OCB u ook mee kan helpen als controleorganisme van België.

 

 

Toepassingsgebied keuring drukvaten

Houders die samengeperste vloeistoffen bevatten onder een werkdruk van meer dan 0,5bar (50 kPa) en een inhoud groter dan 1 liter. Verplaatsbare recipiënten of drukvaten zijn hier niet inbegrepen uitgezonderd draagbare brandblussers en flessen voor ademhalingstoestellen.

Keuring van drukvaten

We onderscheiden twee verschillende soorten keuringen van drukvaten: Inwendig en uitwendig. Een inwendig onderzoek van een drukvat is niet verplicht, een uitwendige keuring van drukvaten moet verplicht gebeuren.

 

 

Uitwendig keuring van drukvaten

Tijdens de keuring van drukvaten worden volgende punten grondig gecontroleerd door een keuringsorganisme als OCB:

De wetgeving rond keuring van drukvaten verschilt per regio
 • Identificatie van het toestel;
 • Werking van de veiligheidsorganen: afnamekraan, peilmeter, manometer en veiligheidskleppen;
 • De plaats waar het drukvat gepositioneerd is;
 • Manier van bevoorrading van het drukvat, bijvoorbeeld in open lucht;
 • Afhankelijk van het type product dat in het drukvat zit, wordt er ook nagegaan of er bescherming tegen brand voorzien is;
 • Wanddiktemeting van de mantel en de bodems;
 • Stabiliteit en uitwendige toestand van de houder;
 • Algemene staat van leidingen, afsluiters, pompen en verdampers.

De uitwendige keuring van drukvaten is verschillend per regio. In Vlaanderen moet de keuring van drukvaten elke 5 jaar gebeuren voor de houders. De kleppen van het drukvat moeten om de 10 jaar gekeurd worden door een keuringsorganisme. Let wel, er zijn enkele uitzonderingen. De keuring van drukvaten in Wallonië is afhankelijk van de exploitatie voorwaarden (voorschriften).

 

Reglementering van toepassing bij de uitwendige keuring van drukvaten:

 • KB 01/04/2016 (Richtlijn 2014/29/EU) voor eenvoudige drukvaten;
 • KB 11/07/2016 (Richtlijn 2014/68/EU) over drukapparatuur;
 • Vlarem II hoofdstuk 5.16.6 over gassen.

 

 

Inwendige keuring van drukvaten

Een inwendige keuring van drukvaten is niet verplicht volgens de nationale en de regionale wetgeving. Deze keuring van drukvaten is enkel van toepassing als de gebruiker van het drukvat naar deze keuring vraagt. Het is wel mogelijk dat exploitatievoorwaarden voor de keuring van drukvaten van toepassing zijn.

 
Uitwendige keuring van drukvaten is verplicht
Wij staan steeds klaar voor u.