33 reviews
4,2/5
Ontdek meer
  Vragenbank
Stel uw eigen vraag!
Uw gegevens worden niet herkenbaar gepubliceerd
Welk zijn de minimum eisen waaraan moet voldaan zijn, opdat de keuring van een huishoudelijke gasinstallatie kan uitgevoerd worden?

Om de keuring van een gas installatie te kunnen uitvoeren dienen volgende punten te zijn afgewerkt of geplaatst. Alle gasleidingen, kranen, eventueel stoppen en schakelaars. De gasverbruikstoestellen, met minimaal de CV ketel. Het gasgetuigschrift dient ingevuld te zijn.

Welk zijn de minimum eisen waaraan moet voldaan zijn, opdat de keuring van een elektrische huishoudelijke installatie kan uitgevoerd worden?

Om de keuring van een elektrische installatie te kunnen uitvoeren dienen volgende punten te zijn afgewerkt of geplaatst. Elektrisch bord, aardingslus of elektroden geplaatst, equipotentiale verbindingen, leidingen, stopcontacten en schakelaars. Eéndraadschema en situatieschema, telkens in drievoud.

Moet er in het lokaal waar de gasteller is geplaatst verluchting zijn en welk is de sectie hiervan?

De norm NBN D 51-003 legt hieromtrent geen verplichting op, doch in de aansluitvoorwaarden van verschillende gasdistributeurs wordt gevraagd een verluchting van het tellerlokaal te voorzien. Een oppervlakte wordt niet opgegeven, doch het lijkt ons dat een sectie van min. 150 cm² aan te raden is. De verluchtingsopening is bij voorkeur te plaatsen aan de bovenkant van het lokaal.

U vervangt een kolenkachel door een gaskachel. Mag de regelklep in het afvoerkanaal blijven staan?

Nee, bij een gaskachel mag dit absoluut niet. Bij kachels werkend op kolen of hout worden vaak regelkleppen geplaatst. Hiermee kan men de warmteafgift van de kachel regelen. Met de regelklep regelt men de afvoer van de verbrande gassen en hierdoor ook de toevoer van verse lucht. Men beïnvloedt dus de verbrandingssnelheid van de brandstof, kolen/hout. Bij kolen en houttoestellen komt CO-vorming regelmatig voor bij regeling op kleine stand (regelklep bijna volledig gesloten). Bij een gaskachel mag dit dus niet, ondermeer omdat het toegevoerd aardgasdebiet niet in relatie staat tot het debiet afgevoerde gassen bij een regelklep in het afvoerkanaal. Bij het verminderen van het debiet afgevoerde gassen verkrijgt len zo een verbranding met een tekort aan verbrandingslucht met CO- en roetvorming tot gevolg, wat uiteraard een zeer gevaarlijke situatie is.

U vervangt een CV olieketel door een atmosferische aardgasketel type B11BS. Mag de trekstabiliseerklep in het afvoerkanaal blijven staan ?

Nee, de plaatsing van een trekstabiliseerklep/trekregelaar is verboden bij gasketels met trekonderbreker-valwindafleidier (type B1*). Door de plaatsing van een regelklep in de afvoer van de verbrandingsgassen vermindert men immers de natuurlijke trek. Hierdoor is de kans groot dat men terugstroming heeft van de verbrandinsgassen via de trekonderbreker in de opstellingsruimte.

Wij staan steeds klaar voor u.