33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Energie besparen met EPB

Gaat u bouwen? Staat u op het punt uw woning te renoveren? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Hiervoor moet het gebouw aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen krijgen de afkorting EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) als naam. Ze hebben enerzijds betrekking op de energiescore van uw woning en anderzijds op de kwaliteit van het binnenklimaat. Door aan deze eisen te voldoen zult u op termijn energie en dus ook geld kunnen besparen.

 

 

Wat is EPB?

Bij verbouwingen en bij het bouwen van een woning komt u in contact met termen waarvan u waarschijnlijk nog nooit eerder gehoord had. EPB is één van zulke termen. OCB geeft u graag wat extra informatie omtrent EPB zodat u weer helemaal op de hoogte bent en niet voor onaangename verrassingen komt te staan. EPB staat dus voor het energetische totaalpakket van uw woning. Het omvat bijvoorbeeld isolatie, luchtdichtheid, ventilatie, enzoverder. Daarnaast bekijkt onze energiedeskundige ook de kwaliteit van het binnenklimaat van de woning. Al sinds 2006 moeten woningen wettelijk voldoen aan bepaalde energetische voorwaarden. Kortom: EPB staat voor het energetisch optimaliseren van de woning én de keuring van de energie-efficiëntie ervan. Deze keuring moet door de bouwheer worden aangevraagd.

 

 

Het ABC van EPB

Door de strenge eisen van de Europese Unie zullen alle nieuwe gebouwen vanaf 2021 bijna energieneutraal (BEN) moeten worden. Dit heeft als gevolg dat de EPB eisen steeds strenger zullen worden waardoor woningen energiezuiniger worden en minder zullen uitstoten. Momenteel is er te veel CO2-uitstoot, wat gevolgen heeft voor het klimaat. Door te streven naar energiezuinige woningen wordt onze planeet gespaard én kunt u lagere energiefacturen ontvangen. Naast het feit dat een EPB keuring verplicht is, brengt het dus voor u persoonlijk ook voordelen met zich mee.

 

 

Bespaar energie door een EPB-keuring

Hoe gaat de energiedeskundige of EPB verslaggever te werk? Eerst wordt er een ontwerpfase gestart. De energiedeskundige gebruikt hiervoor speciale software en berekeningen om te kijken hoe energie-efficiënt uw woning is en waar verbetering nodig kan zijn. Na de werken ontvangt u een verslag waarin de genomen maatregelen omschreven staan en waarmee de energiescore van de woning vergeleken kan worden met andere woningen. Vergeet trouwens niet dat hoe beter uw woning scoort, hoe meer premies en belastingvoordelen u zult kunnen bemachtigen. Heeft u nog vragen in verband met EPB? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken via info@ocb.be.

Wij staan steeds klaar voor u.