33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

10 courante inbreuken bij elektriciteitskeuring

Elke nieuwe elektrische installatie moet voldoen aan de normen van het AREI. Stellen keurders inbreuken vast? Dan zijn ze verplicht om u een negatieve elektriciteitskeuring af te leveren. Maar dat hoeft geen ramp te zijn. Integendeel zelfs. Want u krijgt de kans om uw installatie aan te passen en zo 100 procent veilig te maken. Natuurlijk is voorkomen nog altijd beter dan genezen. Daarom lijsten we de tien vaakst voorkomende inbreuken even op in dit handige overzicht.

Geen eendraad- en situatieschema? Negatieve elektriciteitskeuring

Het eendraadschema geeft de elektrische installatie weer. Op het situatieschema treft u het grondplan van de woning met alle elektrische aansluitpunten. Die schema’s zijn levensnoodzakelijk bij een elektriciteitskeuring. En ook omdat ze aanduiden welke elektrische punten u beter afsluit bij problemen. De wetgever laat u toe om die schema’s zelf op te stellen.

 

Slecht geïsoleerde bedrading

Dit op het eerste gezicht kleine probleem waarbij stroom via een geleider ontsnapt, kan grote gevolgen hebben, zoals brand en elektrocutie. De exacte locatie van het probleem opsporen, is soms moeilijk. De oplossing? De installatie tijdens een elektriciteitskeuring onder zeer hoge spanning van 500 volt zetten en dan doormeten met een isolatiemeter. Het kan soms even duren voor duidelijk wordt waar de fout zit.

 

De aarding is niet overal verbonden

Is de aarding niet in elk stopcontact verbonden met de algemene aarding? Of is ze niet overal aanwezig? Dan is het onmogelijk om huishoudtoestellen zoals een wasmachine of koelkast veilig te doen werken. Stelt een keurder tijdens een elektriciteitskeuring vast dat een of meerdere stopcontacten geen aarding bevatten? Dan zijn aanpassingswerken zoals kappen in muren en elektriciteitsleidingen blootleggen vereist om een aarding aan te sluiten.

 

Stellen keurders inbreuken vast? Dan zijn ze verplicht om u een negatieve elektriciteitskeuring af te leveren.

Het schakelbord wijkt af van de elektrische schema’s

Ontbreken de aanduidingen op het schakelbord of komen ze niet overeen met de schema’s? Dan is een grondige elektriciteitskeuring noodzakelijk. Op basis van die bevindingen moet u een aangepast eendraad- en situatieschema opmaken.

 

Niet-conforme aftakkingen

Ging er ooit iemand creatief aan de slag met de elektrische installatie in uw woning? Dan merkt u dat vaak aan niet-conforme aftakkingen op valse wanden of bovenop de pleistering. Die kringen laat u daarom beter opnieuw installeren. Werken afgerond? Leg dan opnieuw een elektriciteitskeuring vast.

Kreeg u een negatieve elektriciteitskeuring?

Kalibreerelementen ontbreken

Een kring overbeveiligen kan ook een probleem zijn. Dat fenomeen doet zich voor als er geen gekleurde plaatjes zichtbaar zijn wanneer je de steekbeveiliging uittrekt. De oplossing: kalibreerelementen plaatsen of de bestaande basissen verwijderen en ze vervangen door automaten met voet. Kies zeker voor materiaal met CE-garantielabel.


Slecht ingebouwde stopcontacten

Treffen onze inspecteurs stopcontacten en schakelaars aan die los in de wand zitten? Dan moeten ze een negatieve elektriciteitskeuring afleveren. Om een positieve keuring te krijgen, moet u eerst alle verkeerd geplaatste stopcontacten en schakelaars correct laten installeren in een daarvoor speciaal gemaakte inbouwdoos.

 

Schakelborden met trekschakelaar

Dergelijke borden treffen inspecteurs tijdens een elektriciteitskeuring soms nog aan in zeer oude installaties. Die moeten onherroepelijk plaats ruimen voor een differentieelschakelaar.

 

Van elektriciteitskeuring naar leerproces

Kreeg u een negatieve elektriciteitskeuring? Bewaar het keuringsverslag dan zorgvuldig en overhandig het aan uw elektricien.

Die krijgt zo meteen een goed beeld van de gebreken die hij nog moet aanpakken. En hij/zij koppelt snel terug met de kostprijs voor alle noodzakelijke aanpassingswerken. Zo buigt u een negatieve elektriciteitskeuring efficiënt om in een positief leerproces. Zit u toch nog met vragen over het keuringsverslag na een negatieve keuring? Stel ze dan gerust aan onze keurders. Zij helpen u graag verder.

Vorige
Wij staan steeds klaar voor u.