33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Elektriciteitskeuringen voor bedrijven

Elektriciteitskeuringen voor bedrijven zijn verplicht en noodzakelijk. Ze garanderen de veiligheid van iedereen binnen de bedrijfsmuren. Met welke specifieke vereisten houdt u maar beter rekening? En wat met de hoog- en laagspanningsinstallaties in uw bedrijf? In deze blog verneemt u alles wat u moet weten over elektriciteitskeuringen voor bedrijven.

Elektriciteitskeuringen voor bedrijven: altijd de eerste stap

Elke industriële elektrische installatie mag pas in dienst worden gesteld na een keuring door een erkend keuringsorganisme. Was het resultaat van die controle positief? Dan mag u de elektrische installatie zonder enig probleem opstarten. Maar ook daarna blijven elektriciteitskeuringen voor bedrijven wettelijk verplicht. We maken daarbij het onderscheid tussen hoog- en laagspanningsinstallaties. Deze elektriciteitskeuringen voor bedrijven garanderen een veilige werkomgeving voor iedereen.

Elektriciteitskeuringen blijven voor bedrijven wettelijk verplicht.

Elektriciteitskeuringen voor bedrijven: hoogspanningsinstallatie

Na de indienststelling van een hoogspanningsinstallatie moet de hoogspanningscabine jaarlijks worden gekeurd. Maar laat u wijzigingen aanbrengen aan de installatie of de cabine? Dan moet u meteen opnieuw een keuring laten uitvoeren door een erkend organisme. Zo bent u zeker dat alle wijzigingen of vernieuwingen correct zijn uitgevoerd en dat de veiligheid is gegarandeerd. Geen beter bewijs van het nut van dergelijke elektriciteitskeuringen voor bedrijven!

Elektriciteitskeuringen voor bedrijven met laagspanningsinstallaties vinden om de 5 jaar plaats.

Elektriciteitskeuringen voor bedrijven: laagspanningsinstallaties

Elektriciteitskeuringen voor bedrijven met laagspanningsinstallaties vinden om de 5 jaar plaats. Let wel, sommige steden en gemeenten leggen bedrijven op om hun laagspanningsinstallatie jaarlijks te laten keuren.

 

Elke industriële elektrische installatie met een spanning lager dan 1000 Volt wordt beschouwd als een laagspanningsinstallatie. Ook voor dit soort installaties geldt de regel dat bij elke wijziging of uitbreiding ervan een nieuwe keuring meteen nodig is. Elektrische keuringen voor bedrijven zijn dus ook nodig bij laagspanningsinstallaties!

Elektriciteitskeuringen voor bedrijven: altijd volgens het AREI

Schakelt u een erkend keuringsorganisme zoals OCB in bij elektriciteitskeuringen voor bedrijven? Dan kunt u gerust zijn. Onze gespecialiseerde medewerkers werken volgens de regels van de kunst en keuren uw hoog- en laagspanningsinstallatie volgens de regels van het AREI. Zo weet u dat onze elektriciteitskeuringen voor bedrijven altijd voldoen aan alle wettelijke normen.

 

Benieuwd naar alle mogelijkheden die OCB u biedt bij elektriciteitskeuringen voor bedrijven? Neem dan snel contact met ons op!

Vorige
Wij staan steeds klaar voor u.