33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Veiligheidscoördinatie op grote werven

Op een grote bouwwerf heerst een bedrijvigheid van jewelste. Om de verschillende aannemers veilig te doen samenwerken en het risico op ongevallen tot een strikt minimum te herleiden is veiligheidscoördinatie op grote werven dan ook verplicht.

Samen voor veiligheidscoördinatie op grote werven

Veiligheidscoördinatie op grote werven gebeurt door een ervaren veiligheidscoördinator. Die wordt aangesteld door de bouwheer en stelt op basis van zijn vaststellingen en expertise een uitgebreid verslag op waarin hij verschillende maatregelen voorstelt om zo de veiligheid te garanderen van iedereen die op de bouwwerf aan de slag is.

 

Veiligheidscoördinatie op grote werven: gang van zaken

De veiligheidscoördinator houdt meer dan een oogje in het zeil vanaf het begin tot het einde van de werkzaamheden. Al tijdens de ontwerpfase kan hij maatregelen nemen die de veiligheid bevorderen.

Veiligheidscoördinatie op grote werven gebeurt door een ervaren veiligheidscoördinator.

Vanaf het moment waarop de aannemers van start gaan met de uitvoering van de werken is de veiligheidscoördinator aanwezig op de werf en leidt hij de veiligheidscoördinatie in goede banen. Hij controleert op verschillende tijdstippen en staat permanent in contact met de werfverantwoordelijken.

 

Veiligheidscoördinatie: op grote werven follow-up verzekerd

Tijdens elk van zijn bezoeken die in het teken staan van een complete veiligheidscoördinatie maakt de veiligheidscoördinator een verslag op van alle zaken die hij opmerkt. Achteraf licht hij zijn bevindingen toe tijdens een gesprek met de werfverantwoordelijken. Stelde hij inbreuken vast of zijn er zaken voor verbetering vatbaar? Dan geeft hij meteen ook advies om de veiligheidsrichtlijnen nog beter te doen aansluiten bij de realiteit op de werf.

Bent u op zoek naar een ervaren partner voor de veiligheidscoördinatie van grote werven?

Veiligheidscoördinatie op grote werven: postinterventiedossier

Na beëindiging van alle werkzaamheden op de werf maakt de veiligheidscoördinator werk van zijn postinterventiedossier. Dat bevat de documenten van de architect, alle voorgaande verslagen van de veiligheidscoördinator, de bouwplannen en ten slotte ook de technische plannen van alle nutsvoorzieningen die werden geplaatst.

 

Veiligheidscoördinatie grote werven: schakel een professionele partner in

Bent u op zoek naar een ervaren partner voor de veiligheidscoördinatie van grote werven? Dan is OCB uw ideale oplossing. De combinatie van onze expertise en snelle inzetbaarheid is onze grootste troef.

 

Meer weten over hoe OCB de veiligheidscoördinatie van uw grote werven beheert? Neem dan snel contact met ons op.

Vorige
Wij staan steeds klaar voor u.