Ontdek meer

Opleiding heftoestellen

Kennis delen

Al vele jaren neemt OCB als keuringsorganisme alle keuringen van heftoestellen, behandelingstoestellen en arbeidsmiddelen op zich. Onze keurders hebben de nodige ervaring om hun kennis te delen met firma’s waar er intensief met deze heftoestellen gewerkt wordt.

 

 

Het doel van opleidingen heftoestellen

Een opleiding heftruck, opleiding hoogwerker, opleiding verreiker, opleiding vorklift, opleiding schaarlift, opleiding rolbrug en opleiding transpalette hebben als doel veilig werken met de machine.

 

Het volstaat natuurlijk niet op vooruit en achteruit te kunnen rijden, het is van belang op kennis te hebben van de veiligheidsvoorschriften en vertrouwd te zijn met de werking van de machines. Daarom is een opleiding heftoestellen heel belangrijk als er dag in dag uit met deze toestellen gewerkt wordt. Tijdens bijvoorbeeld een opleiding heftruck willen wij de bedienaar van de heftruck vertrouwd maken met de eigenschappen van het besturen van een heftruck.

Tijdens de opleiding heftruck geven we de informatie die belangrijk is om veilig en vakbekwaam met deze heftruck te werken. Hetzelfde systeem wordt toegepast bij een opleiding hoogwerker, een opleiding verreiker en alle andere opleidingen van heftoestellen.

 

 

Inhoud opleiding heftoestellen

Een opleiding heftoestellen bestaat uit een deel theorie en een praktisch gedeelte, dit gebeurt in het bedrijf van de cursisten. Medewerking tijdens de opleiding heftoestellen vinden wij heel belangrijk, daarom voorzien wij tijdens bijvoorbeeld de heftruck opleiding tijd voor vraagstelling.

 

 

Theorie van opleiding heftoestellen

Eerst en vooral worden er tijdens de opleiding heftruck, opleiding hoogwerker, opleiding verreiker, opleiding vorklift, opleiding schaarlift, opleiding rolbrug, opleiding autolaadkraan en opleiding transpalette de wettelijke verplichtingen uitgelegd. Onder de technische kennis van de heftoestellen worden een aantal basisbegrippen en voorschriften voor dagelijkse inspectie onder de loep genomen.

OCB kan opleidingen voor heftoestellen aanbieden, de opleiding verreiker is daar één van.
Opleiding verreiker door OCB
De nadruk van een theoretische opleiding heftruck en andere heftoestellen wordt gelegd op de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften om situaties tijdens het dagelijkse werk juist te kunnen beoordelen om de machine feilloos te kunnen bedienen. Er wordt tijdens de opleiding heftoestellen grondig besproken wat wel en wat niet mag.
De heftruck opleiding bestaat net zoals alle andere opleidingen van heftoestellen uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.
Opleiding heftruck door OCB

Praktijk van opleiding heftoestellen

Tijdens dit gedeelte van bijvoorbeeld de heftruck opleiding en de andere heftoestellen worden de basisvaardigheden van de machines bijgebracht. Er wordt gewezen op de beperkingen en de gevaren van de machine. De opleiding van heftoestellen gebeurt in groepen van 5 of 10 personen en bovenal met hun eigen machines. Stel dat wij een opleiding hoogtewerker in uw firma mogen geven, dan doen wij het praktisch gedeelte van deze opleiding met uw hoogwerker in uw werkomgeving. De duur van de opleiding heftoestellen verschilt van machine tot machine.

Certificaat na opleiding heftoestellen

Na het succesvol beëindigen van een cursus heftoestellen, bekomen alle cursisten een certificaat van de gevolgde opleiding. Dit certificaat blijft onbeperkt geldig voor zover de werkomstandigheden niet wijzigen en conform de Wet op het Welzijn.

Wij staan steeds klaar voor u.
opleiding opleiding heftruck opleiding verreiker opleiding hoogwerker opleiding autolaadkraan
opleiding opleiding heftruck opleiding verreiker opleiding hoogwerker opleiding autolaadkraan