Ontdek meer

BA4 en BA5 opleiding

Onze docenten hebben de nodige praktisch en theoretische achtergrond om u een grondige opleiding BA4 en BA5 te geven. Deze opleidingen duren telkens 1 dag en kunnen bij u op kantoor of in onze kantoren in Kontich of Namen gegeven worden.

Opleiding BA4 en BA5 op maat

De BA4 en BA5 opleidingen worden aangepast aan uw wensen en noden. Samen met onze lesgever bespreekt u welke punten tijdens de opleiding BA4 en / of BA5 belangrijk zijn en welke punten minder aandacht nodig hebben. De opleiding wordt zo opgesteld dat deze in functie van uw beroepsbezigheid gegeven wordt. We streven er naar om opleidingen BA4 en BA5 op maat van de doelgroep te maken.

 

Na elke opleiding BA4 en BA5 wordt er een test afgenomen van de behandelde leerstof, tenzij anders afgesproken. Een BA4 attest of BA5 attest wordt opgemaakt na het slagen van de test.

OCB kan de opleidingen BA4 en BA5 laten doorgaan bij ons op kantoor, maar ook ter plaatse bij de opdrachtgeven.
Indien de cursist niet geslaagd is voor deze opleidingen zal er een getuigschrift van aanwezigheid uitgereikt worden.

 

BA4 opleiding

Om de cursus BA4 te volgen dient er geen specifieke voorkennis te zijn. Tijdens de opleiding BA4 wordt er dieper ingegaan op volgende punten van de elektriciteit:

  • Herkennen van risico’s van elektrische installaties;
  • Uitvoeren van kleine interventies aan de elektrische installatie;
  • De leerstof wordt aan de hand van vele praktische voorbeelden uit de praktijk uitgelegd;
  • Bespreken van de hoofdlijnen van de elektrische installatie.
Na het succesvol beëindigen van de opleiding BA4 en BA5 ontvangt u een certificaat.
Opleiding BA4 en BA5 voor groepen tot 15 personen.

BA5 opleiding

Bij het volgen van een BA5 opleiding is enige voorkennis noodzakelijk. Het is belangrijk dat u vooraf een opleiding BA4 heeft gevolgd of reeds ervaring hebt in dit vakgebied. De opleiding BA5 is eigenlijk een vervolg op de opleiding BA4.

 

 

Verloop van de opleiding BA4 en BA5

Zowel de opleiding BA4 als BA5 wordt opgedeeld in blokken. Eerst starten we met de theoretische opleiding, daarna hebt u de mogelijkheid om vragen te stellen. Afsluiten doen we met een schriftelijke proef.

Wanneer de cursist slaagt voor de test na de opleiding BA4 of BA5 wordt er een attest afgeleverd, dit is echter geen bevoegdheidsverklaring volgens artikel 47 van het AREI. Wanneer u beslist toch geen test te doen of wanneer u niet slaagt voor de test, wordt er een attest van aanwezigheid bezorgd.

 

Meer info over de opleidingen vindt u in deze brochure!

Wij staan steeds klaar voor u.
opleiding BA4 opleiding BA5 opleiding BA4 opleiding opleidingen
opleiding BA4 opleiding BA5 opleiding BA4 opleiding opleidingen