33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Heb ik een asbestinventaris nodig?

Vandaag zijn de negatieve gezondheidsgevolgen van asbest en asbesthoudende stoffen meer dan bekend. Helaas bevatten nog vele oudere gebouwen deze schadelijke stoffen. Wil u weten hoe het is gesteld met uw eigendom? Dan is een asbestinventaris een nuttig instrument. In deze blog leest u er alles over.

Eerst asbestinventaris, dan follow-up

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de gezondheidsimplicaties die het veelvuldige gebruik van asbest in woningen en gebouwen met zich meebrengt genoegzaam bekend. Daarom besliste de overheid om het gebruik van asbest te verbieden.

 

Iedere werkgever is verplicht om een asbestinventaris te laten opmaken van de gebouwen waarin hij werknemers tewerkstelt. Daarvoor doet u het best een beroep op een erkend controleorganisme. Ervaren inspecteurs onderzoeken of er effectief asbest aanwezig is. Op basis van hun bevindingen tijdens het plaatsonderzoek stellen ze een asbestinventaris op. Die vermeldt duidelijk waar er zich problemen situeren. Zo weet u als eigenaar waar u staat en welke saneringsmaatregelen zich opdringen.

Eerst asbestinventaris, dan follow-up.

Van asbestinventaris naar beheersprogramma

Brengt de asbestinventaris aan het licht dat er effectief asbest zit in uw gebouw? Dan bent u verplicht om een beheersprogramma op te stellen. Dat houdt in dat er een plan wordt opgesteld van wat er met het asbesthoudend materiaal dient te gebeuren en hoe het risico voor de gebruikers van het gebouw zo laag mogelijk gehouden kan worden. De toestand van het asbesthoudend materiaal wordt daarbij minstens jaarlijks gecontroleerd door een erkend organisme. Zo vermijdt u dat de schadelijke stof vrijkomt en mensen ziek maakt.

Brengt de asbestinventaris aan het licht dat er effectief asbest zit in uw gebouw? Dan bent u verplicht om een beheersprogramma op te stellen.

Asbestinventaris: te nemen maatregelen

U laat de asbestsituatie in uw gebouw dus maar beter goed in de gaten houden. Wordt het risico op blootstelling van schadelijke asbestdeeltjes groter nadat de asbestinventaris werd opgemaakt? Dan zijn er een aantal mogelijkheden om de situatie onder controle te brengen. U kunt het asbesthoudend materiaal laten fixeren, inkapselen of verwijderen. Die werkzaamheden gebeuren door gespecialiseerde bedrijven die de nodige veiligheidsmaatregelen respecteren.

Van asbestinventaris naar afvalstoffeninventaris

Wanneer in een gebouw werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij delen gesloopt zullen worden dan moet er een asbestinventaris voor werken worden opgesteld. Er zal dan ook destructief onderzoek gevoerd worden om eventueel verborgen toepassingen op te sporen. Deze asbestinventaris voor werken maakt verder deel uit van het sloopopvolgingsplan. Het sloopopvolgingsplan is verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning en brengt naast het eventueel aanwezige asbest ook de andere afvalstromen in kaart zodat de afbraakmaterialen zoveel mogelijk hergebruikt kunnen worden.

 

Meer weten over de asbestinventaris en hoe OCB u daarbij helpt? Lees er alles over.
Vorige
Wij staan steeds klaar voor u.