33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Risicoanalyse van hoogspanningscabine

De risicoanalyse van een hoogspanningscabine en van de elektrische laagspanningsinstallaties zijn eenmalig verplicht. Die verplichting komt bovenop de jaarlijkse keuring voor hoogspanningsinstallaties en de vijfjaarlijkse voor laagspanningsinstallaties. In dit artikel gaan we dieper in op die verplichtingen.

Risicoanalyse van hoogspanningscabine

Een elektrische hoogspanningsinstallatie bestaat vaak uit een hoogspanningscabine. Die staat onder een spanning die hoger is dan 1000 volt en moet u verplicht jaarlijkse laten keuren. Maar daarbovenop is ook een eenmalige risicoanalyse van de hoogspanningscabine een must.

 

Die analyse verloopt volgens het KB van 4 december 2012 van het AREI en is een controle die de mogelijke risico’s van de hoogspanningscabine blootlegt. Bij die risicoanalyse van de hoogspanningscabine stellen de inspecteurs de mogelijke risico’s vast, kwalificeren ze en stellen ze veiligheids- en beheersmaatregelen voor.

Een eenmalige risicoanalyse van de hoogspanningscabine is een must.

Bij de assistentie van de risicoanalyse faciliteren de OCB-medewerkers de inspecteurs die de algemene staat van de hoogspanningscabine controleren. Daarbij nemen ze de elektrische installatie van de verlichting en bedieningspanelen onder de loep. En ook een goede signalisatie is een belangrijk aandachtspunt: zijn gevaarlijke stoffen geafficheerd, hoe staat het met de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen en worden obstakels veilig en duidelijk aangegeven? De inspecteurs kwalificeren alle mogelijke risico’s van lage naar hoge ernst en stellen in hun rapport de nodige veiligheids- en beheersmaatregelen voor.

 

 

Risicoanalyse hoogspanningscabine en laagspanningsinstallatie

Behalve een risicoanalyse voor een hoogspanningscabine bent u onder bepaalde voorwaarden ook verplicht om er een te laten uitvoeren voor uw elektrische laagspanningsinstallaties.
Behalve een risicoanalyse voor een hoogspanningscabine bent u onder bepaalde voorwaarden ook verplicht om er een te laten uitvoeren voor uw elektrische laagspanningsinstallaties.
Het grote verschil met een hoogspanningsinstallatie zoals een hoogspanningscabine: de spanning bedraagt minder dan 1000 volt.

 

De risicoanalyse van uw installatie is verplicht wanneer u ze gebruikt om elektrische energie te produceren, transporteren of verdelen. Met de resultaten van de risicoanalyse is de werkgever in staat om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen die de veiligheid van zijn medewerkers verzekeren.

 

Daarnaast bevat het rapport van de risicoanalyse ook nog een beoordeling van de opleiding en instructies voor medewerkers, een beschrijving van de technische installatie en het keuringsattest van de risicoanalyse volgens het AREI.

Assistentie bij risicoanalyse hoogspanningscabine

Bij OCB zit u goed voor een professionele assistentie bij deze risicoanalyses. Voor zowel de risicoanalyse van de hoogspanningscabine als voor die van de elektrische laagspanningsinstallaties. Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan zeker contact met ons op.

Vorige
Wij staan steeds klaar voor u.