• Wat mag in volume 1 van de badkamer geplaatst worden?
  • In volume 1 is enkel het elektrisch materiaal toegelaten dat gevoed wordt op zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS) van ten hoogste 12 V wisselspanning het voedingstoestel voor de ZLVS moet zich buiten de zones 1 en 2 bevinden. Vast opgestelde, op laagspanning gevoede waterverwarmers zijn eveneens toegelaten, het geplaatste materiaal moet minstens IPX4 zijn. Nochtans bij gebruik van ZLVS niet groter dan 6V wisselspanning of 12 V gelijkspanning met rimpel of 20 V gelijkspanning zonder rimpel is enkel beschermingsgraad IPX0 vereist. Vanaf 6 V wisselspanning, 12 V gelijkspanning met rimpel of 20 V gelijkspanning zonder rimpel is IPX4 vereist.